Helge Fiskaa

Svart hvitt portrett av Helge Fiskaa, foto.
Foto: Privat

Professor emeritus ved NTNU, Helge Fiskaa, døde 6. september i en alder av 81 år.

Fiskaa hadde hele sin yrkeskarriere ved NTNU. Han ble uteksaminert som arkitekt fra NTH i 1966 og ble så vitenskapelig assistent i faget Bygningsteknologi. Fra 1970 var han instituttarkitekt/amanuensis i faget By- og regionplanlegging. I 2002 tok Fiskaa dr. ing.-graden ved NTNU med oppgaven «Med lov skal landet byggast» og avsl

Professor emeritus ved NTNU, Helge Fiskaa, døde 6. september i en alder av 81 år.

Fiskaa hadde hele sin yrkeskarriere ved NTNU. Han ble uteksaminert som arkitekt fra NTH i 1966 og ble så vitenskapelig assistent i faget Bygningsteknologi. Fra 1970 var han instituttarkitekt/amanuensis i faget By- og regionplanlegging. I 2002 tok Fiskaa dr. ing.-graden ved NTNU med oppgaven «Med lov skal landet byggast» og avsluttet karrieren ved NTNU som professor ved Institutt for byforming og planlegging.

uttet karrieren ved NTNU som professor ved Institutt for byforming og planlegging.

For oss i Arkitektenes fagforbund (Afag) er Fiskaa sentral som en av initiativtakerne til å stifte Afag i 1982. Han satt flere år i forbundsstyret og var forbundsstyreleder 1989–1998. Under hans ledertid var bransjen preget av stor arbeidsledighet blant arkitektene, og sekretariatet ble i denne tiden profesjonalisert for å møte medlemmenes behov for bistand ved nedbemanninger. En annen merkesak i Fiskaas ledertid var å melde Afag inn i hovedsammenslutningen Akademikerne i 1997.

I tiden etter ledervervet i Afag viste Fiskaa seg som et unikt organisasjonsmenneske der han som tillitsvalgt ved NTNU var en dyktig relasjonsbygger med andre akademikerforeninger og øvrige arbeidstakerorganisasjoner.

Fiskaa var tillitsmann med stor T og et forbilde for oss som går i hans fotspor. Vi takker Helge Fiskaa for den store innsatsen han la ned for Afag og lyser fred over hans minne.

På vegne av takknemlige medlemmer i Arkitektenes fagforbund