Jan Thorleif Levorsen

Foto av Jan Thorleif Levorsen
Foto: privat

Plassen til Jan på kontoret står tom. Det er ikke til å fatte at du gikk bort så brått. Du var ute på en av årets flotteste vinterdager på ski i Nordmarka og kom aldri tilbake.

Jan begynte hos oss her i LOF Arkitekter 1. september 2011. Fra første stund satte han sine spor som den entusiastiske, sprudlende og engasjerte personen han var. Han var et varmt og deltagende medmenneske overfor sine kolleger. Han spredte om seg med glede og var alltid midtpunktet ved enhver sosial anledning. Alle vil sitte ved Jan sitt bord – det var der det alltid var morsomst!

Jan var sentral hos oss som partner og fagansvarlig. Han var en del av kontorets ledelse og han satt også i styret. Jan hadde en bred faglig styrke og han dekket alle faser av faget, fra konseptskisser til ferdige bygg. Han var svært idérik, kreativ, følsom og søkende når et nytt prosjekt skulle formes, men også rasjonell og strukturert når prosjekter skulle gjennomføres. Han behersket håndtegningskunsten og lagde vakre skisser til prosjektene sine.

Han hadde også den sjeldne evnen å beherske alle skalaer, men aller best trivdes han nok med de mindre boligog hytteprosjektene der han viste stor omsorg i konsept og detaljer. Han var særlig opptatt av lyset i sine prosjekter. Dette fikk han vist til fulle i sin egen sjarmerende fjellhytte som han bygde til seg og sin familie.

I 2022 feiret vi Jans 70-årsdag. Nå i år hadde han begynt å trappe ned og så frem til å bli pensjonist. Vi takker for fantastiske år sammen. Våre tanker går til Andrée og familien.