Rose Marie Steinsvik

Svart hvitt portrett foto av Rose Marie Steinsvik.
Foto: Ingebjørg Semb

Rose Marie Steinsvik, f. 20. januar 1942, døde brått og uventet 25. oktober, etter lenge å ha kjempet seg gjennom alvorlige helsemessige utfordringer. Hun beholdt livsmotet og var virksom til det siste.

Rose Marie vokste opp i Sokndal, tok artium på Rogaland off. landsgymnas, og utdannet seg som arkitekt ved NTH (NTNU), med diplom i 1967. Etter studietiden bosatte hun seg i Tromsø sammen med ektefelle og kullkamerat Odd Karl Steinsvik (1943–2016), og hun ble boende der livet ut.

I 1972 etablerte hun og mannen egen praksis, Steinsvik Arkitektkontor AS. Det har markert seg solid i fagmiljøet, både i Tromsø og landet forøvrig. De ble pionerer innen miljørettet arkitektur, spesielt gjennom gode og innovative prosjekter på området klimatilpasset og energieffektiv utforming. Produksjonen omfatter ulike typer prosjekter. Noen eksempler er Passivhuset I-box i Tromsø, lavenergi-boliger i Doktordalen og Storelva i Tromsø, Polarbo på Svalbard, barnehagene Norrøna og Universet i Tromsø, Norges fiskerihøgskole og Havbruksstasjonen i Tromsø, Fjellkysten feriesenter i Lavangen og Tromsø villmarksenter, fornyelse og utvikling av boligområdene Håpet og Rødhettestien i Tromsø, og Hesteskoblokka i Hammerfest (Elvestrand borettslag). Disse, og en rekke andre store og små prosjekter, er eksempler på stedstilpasset arkitektur i værharde omgivelser. 

Rose Marie var en god formidler, og etterspurt som foredragsholder, også internasjonalt ­– særlig om planlegging og bygging i arktiske strøk. Hun bidro på konferanser og møter, blant annet gjennom Barents-samarbeidet om utvikling av nordområdene. Videre var hun aktiv i arkitektorganisasjoner – som leder i Nordnorsk arkitektforening, medlem av Landsstyret i Norske arkitekters landsforbund (NAL), og i statens Byggeskikk-jury. Hun ble utnevnt til æresmedlem av NAL i 2019.

I tillegg til sin store faglige innsats vil Rose Marie bli husket for sin stillferdige vennlighet – kombinert med en sjelden viljestyrke og arbeidskapasitet. Hun etterlater seg fem barn og elleve barnebarn.