Vil du bistå i arbeidet med sikring av nytt regjeringskvartal?

FORSVARSBYGG, Oslo

Søknadsfrist: 29. mai 2023

FORSVARSBYGG, Oslo

Hjemmeside

Søknadsfrist: 29. mai 2023

Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB) ble etablert i 2012 som statens rådgiver for beskyttelse og sikring av eiendommer, bygg og anlegg (EBA) mot eksplosjonsulykker, terrorhandlinger, spionasje, sabotasje og annen kriminalitet. Seksjonen har 60 ansatte og er et oppdragsfinansiert rådgivningsmiljø med landets fremste kompetanse innen beskyttelse og sikring. NKSB leverer sikkerhetsfaglig rådgivning til byggeprosjekter både i forsvarssektoren og staten for øvrig. Vi dekker et bredt spekter av tjenester – fra risikoanalyser og sikkerhetsfaglig rådgivning til prosjektering, forskning og utvikling.

NKSB har siden 2014 vært engasjert av Statsbygg i arbeidet med nytt regjeringskvartal. Her bidrar NKSB med sikkerhetsfaglig planlegging og rådgivning. Vi ønsker å styrke vårt team i dette arbeidet, med en rådgiver/prosjektleder. Stillingens primæroppgaver de nærmeste årene vil være knyttet til dette prosjektet, og arbeidssted i denne perioden vil i hovedsak være prosjektkontor for nytt regjeringskvartal hos Statsbygg i Oslo sentrum. I tillegg må det påregnes noe arbeid med andre prosjekter i NKSB for både Forsvarssektoren og virksomheter i andre deler av offentlig sektor.

Vi søker en dyktig og engasjert rådgiver/prosjektleder med erfaring, gjerne fra større, komplekse byggeprosjekter. Det er en stor fordel med kjennskap til sikkerhetsloven.
Du må like å jobbe i team, ha gode samarbeidsegenskaper og trives med en hektisk hverdag.

Stillingen vil tilhøre prosjekteringsavdelingen i NKSB. Avdelingen jobber med planlegging og prosjektering av byggeprosjekter i alle faser. Vi leverer også sikringsfaglig rådgiving til byggherrer og prosjekteringsgrupper. Avdelingen er tverrfaglig og har for tiden 6 arkitekter og 4 ingeniører.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no

Søknadsfrist:29.05.2023

SØK PÅ STILLINGEN

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgaver i prosjekt nytt regjeringskvartal:

→ Bidra til at prosjekt nytt regjeringskvartal planlegger med et tilstrekkelig sikkerhetsnivå i forhold til både sikkerhetslovens krav og øvrige sikkerhets krav
→ Bidra til at prosjektet er koordinert i forhold til overordnede krav til objektsikkerhet, i tverrgående samspill og tverrgående prosjektering
→ Bistå objektsikkerhetsleder i å planlegge, lede og styre arbeidet med objektsikkerhet i arbeidet med nytt Regjeringskvartal
→ Følge opp prinsippene for kostnadsstyrt prosjektutvikling i prosjekteringsfasen

Andre oppgaver som må påregnes:

→ Rådgiving i prosjekter for både forsvarssektoren og sivile offentlige virksomheter
→ Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling

Hvem ser vi etter

Vi har behov for at du trives med utfordrende oppgaver i en til tider hektisk hverdag. Du må ha gode samarbeidsegenskaper samtidig som du kan jobbe selvstendig. Du tar initiativ og ansvar. Det er viktig at du har god struktur og systematikk i arbeidet ditt og at du er god på planlegging. For å lykkes godt i rollen tror vi også at du må være både målrettet og løsningsorientert.

Kvalifikasjoner
→ Du har høyere utdanning fra universitet eller høyskole på bachelor- eller masternivå innen arkitektur, ingeniørfag eller andre relevante fagområder
→ Du må ha minimum 5 års erfaring som arkitekt, ingeniør eller prosjektleder hos byggherre, rådgiver eller entreprenør
→ Erfaring med og interesse for prosjektledelse i alle faser av byggeprosjekter
→ Erfaring fra sikkerhetsfaglig arbeid er ønskelig
→ Erfaring med prosjektutvikling og samspillsentreprise er ønskelig
→ Du har god kjennskap til plan og bygningsloven
→ God skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk er en forutsetning
→ Du må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig/Nato Secret

Vi tilbyr
I Forsvarsbygg vil du få en spennende og variert arbeidshverdag med et meningsfullt samfunnsoppdrag hvor du vil bidra til å bygge forsvarsevne hver dag. Vi satser på medarbeiderne våre, vi tilbyr kursing, etter- og videreutdanning og har etablert vår egen prosjektlederutdanning. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger. Du vil også få tilgang til treningsrom og bedriftsidrettslag med varierte aktiviteter. Som ansatt hos oss får du medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med mulighet for boliglån og gode forsikringsordninger.

Andre opplysninger

→ Stillingen lønnes som Prosjektleder (kode 1113) fra 720 100,- til 919 200,- (lønnstrinn 72 - 82)
→ Vi ber om at du laster opp vitnemål og karakterutskrifter i søknaden din
→ Vi oppfordrer kvinner til å søke
→ Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge


SØK PÅ STILLINGEN


Kontaktinformasjon

Colin Douglas Fancy
Avdelingsleder
Telefon:932 47 710

Marius Botten
Prosjektleder
Telefon:988 85 362

Om arbeidsgiveren
Helt siden festningenes tid har operative og funksjonsdyktige bygg og anlegg vært avgjørende for Norges forsvarsevne. Det er Forsvarsbyggs ansvar å bygge denne forsvarsevnen, vi utvikler, bygger, drifter og avhender bygg, anlegg og eiendom for forsvarssektoren. Vi er Norges største offentlige eiendomsaktør, en attraktiv arbeidsgiver med ledende fagkompetanse innen bygg og eiendom og en rekke tilknyttede fagområder.

Forsvarsbygg har ansvaret for over 12 000 bygg og anlegg over hele landet, og har til enhver tid ansvaret for cirka 300 aktive investeringsprosjekter. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet, fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Forsvarsbygg har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet.

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner og arbeidsoppgaver.