Høyskolelektor Interiørarkitektur

Høyskolen Kristiania, Oslo

Søknadsfrist: 07. juni 2024

Høyskolen Kristiania, Oslo

Hjemmeside

Søknadsfrist: 07. juni 2024

Bli kjent med HØYSKOLEN KRISTIANIA - ERNST G MORTENSENS STIFTELSE

Om School of Arts, Design, and Media

School of Arts, Design, and Media er med sine 1700 studenter og 130 faglige årsverk det største kreative og kunstfaglige miljøet på universitets- og høyskolenivå i Norge. Fagporteføljen inneholder både skapende og utøvende kunstfag innen skrive- og scenekunst, musikk og musikkproduksjon, film- og TV produksjon, kommunikasjon og ulike designfag. Utdannelsene er preget av en tett relasjon til praksisfeltet (profesjons- og arbeidsliv), og fagenes viten- og kunnskapsproduksjon er nært knyttet til både forskning og praksis.

Om Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design, School of Arts, Design and Media

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design består av 29 ansatte, og tilbyr i dag Master i Design med spesialiseringene interiørarkitektur og visuell kommunikasjonsdesign samt bachelorprogrammene art direction, grafisk design, interiørarkitektur, tekst og skribent, eksponerings design og tjenestedesign for 600 studenter. Instituttet er en del av School of Arts, Design and Media, som i dag også inkluderer Westerdals Institutt for Film og Medier, Institutt for scenekunst og Institutt for musikk. Samlet er School of Arts, Design, and Media med sine 1600 studenter og 125 faglige årsverk det største kreative og kunstfaglige miljøet på universitets- og høyskolenivå i Norge. Alle instituttene er samlokalisert i lokaler ved nedre del av Akerselva. Som del av konsentrasjonen av student- og fagmiljø skal avdelingens studieprogram preges av reelle valgmuligheter for studentene, på tvers av avdelingens ulike fagfelt. Studiene vi tilbyr er nært knyttet til praksis og gir studentene våre en god innsikt i arbeidslivet som de møter etter endte studier.

 

Om stillingen

Vi har en 100 prosent ledig stilling som Høyskolelektor innen Interiørarkitektur hos WIKFD. Ønsket oppstart snarest. Det kan også være aktuelt å dele stillingen til to 50-70% stillinger avhengig av søkernes kompetanseprofil. Bachelorgraden i interiørarkitektur har stort fokus på bærekraft, rehabilitering og sirkularitet, og oppfordrer søkere med denne kompetansen til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • • Administrere, planlegge og gjennomføre undervisning der faget formidles i en norsk og internasjonal kontekst
 • • Bidra til videreutvikling av bachelorgraden interiørarkitektur
 • • Veiledning og sensur
 • • Opprettholde dialog og nettverk innen fagområdet og bransje
 • • Forskning og/ eller kunstnerisk utviklingsarbeid
 • • Kunnskapsformidling i interiørarkitektur og tilhørende fagfelt
 • • Møter med fagstab og instituttleder

 

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og kan undervise på engelsk.

Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

 

Krav til søker:

 • • Høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende innen fagområdet.
 • • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis
 • • Erfaring fra veiledning, undervisning og/eller programledelse på høyskole- og universitetsnivå
 • • Relevant praktisk erfaring innen fagområdet
 • • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på bakgrunn av utdanning eller undervisning og veiledning

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse.

Søker vil bli vurdert i forhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven.

 

Det er ønskelig med:

 • • Internasjonalt/skandinavisk faglig nettverk
 • • Erfaring fra institusjoner for høyere utdannelse
 • • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk
 • • Gode samarbeidsevner
 • • Gode administrasjons- og organiseringsevner
 • • Selvstendig og pålitelig
 • • Evne til å bidra til et stimulerende læringsmiljø og godt sosialt klima

 

Personlige egenskaper:

 • • Praksisnær, raus, ambisiøs, kreativ og tolerant – dette er verdier du kjenner deg igjen i
 • • Gode evner i kunnskapsformidling
 • • Faglig engasjert
 • • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • • Samarbeidsevner som bidrar til et stimulerende læringsmiljø og et inkluderende sosialt klima


Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. HK oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søkere må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk:

 • • Søknadstekst der motivasjon for stillingen og søkerens utdanningsfilosofi kommer tydelig frem
 • • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • • Attester og vitnemål, med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

 

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en prøveundervisning/prøveveiledning innen relevant fagområde.

Vi tilbyr:

 • • En utviklende jobb i et pulserende og dynamisk fagmiljø i en organisasjon med ambisjoner
 • • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø med gode kolleger
 • • Gode muligheter for faglig utvikling
 • • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • • Bedriftsidrettslag og eget treningsstudio (ved normal hverdag, kun Oslo)
 • • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • • Lønn etter avtale

 

Søknadsfrist
07.06.2024

Lurer du på hvordan det er å jobbe hos oss eller har du andre spørsmål om stillingen?

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.


Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Om arbeidsgiveren


Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 18.000 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Ørjan Skyrud
Stillingstittel: Instituttleder
Telefon: 91 71 99 13

Kontaktperson: Linda Lien
Stillingstittel: Studieleder
Telefon: 92 06 60 16


Søk på stillingen!