Rådgiver for kulturmiljøvern, nyere tids kulturminner

Rogaland fylkeskommune, Stavanger

Søknadsfrist: 21. november 2023

Seksjon for kulturarv, Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune, Stavanger

Hjemmeside

Søknadsfrist: 21. november 2023

Kultur- og næringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune har ledig fast stilling som rådgiver/saksbehandler innenfor nyere tids kulturmiljøvern. Stillingen inngår i seksjon for kulturarv med bygningsvern som arbeidsfelt.

Seksjon for kulturarv har over 30 faste medarbeidere som arbeider med forvaltnings-, rådgivnings- og tilretteleggingsoppgaver knyttet til bygningsvern/fartøyvern, arkeologiske kulturminner, kulturmiljøer/-landskap og museer.

 

Arbeidsoppgaver

Til vår seksjon for kulturarv ser vi etter en kunnskapsrik og engasjert rådgiver.

Stillingen vil inngå i faggruppe for nyere tid. Gruppa har 10 faste medarbeidere.

 

Stillingen innebærer først og fremst saksbehandling og rådgivning i bygge- og arealplansaker i samsvar med fylkeskommunens ansvar etter plan og bygningsloven. Arbeidet kan også omfatte annet overordnet planarbeid, behandling av fredningssaker etter kulturminneloven og tilskuddsforvaltning. Det må også påregnes oppgaver på andre arbeidsfelt etter behov.

 

Saksbehandlingen innebærer arbeid med tekst, litteratur, kart og tegninger på arbeidsstedet men også befaringer, presentasjoner og møter er en viktig del av arbeidshverdagen.  Prosjektarbeid innenfor regionalt kulturminnevern kan være aktuelt.

 

Stillingen kan medføre noe ubekvem arbeidstid, blant annet i form av møter med eksterne aktører og aktiviteter utenfor ordinær arbeidstid, samt reisevirksomhet innad i fylket.

 

Kvalifikasjoner

- Høyere utdanning på masternivå innen arkitektur, ingeniørfag, kulturminneforvaltning, kunsthistorie, landskapsarkitektur, arealplanlegging eller andre aktuelle fagkretser. Særlig relevant erfaring kombinert med relevant utdanning som bachelor kan likestilles med master.

- God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

- Førerkort klasse B.

 

Det er ønskelig at du har:

 

- Erfaring fra offentlig saksbehandling og forvaltningsarbeid med plan- og bygningsloven og/eller kulturminneloven.

- Erfaring fra kulturmiljøforvaltning og gjerne med nyere tids kulturminner.

- God kunnskap om og gjerne erfaring med tradisjonshåndverk.

- Erfaring med prosjektgjennomføring.

- Personlige egenskaper

- Kunnskapsrik og engasjert.

- Stor grad av selvstendighet, fleksibilitet og innsatsvilje.

- Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

- God arbeidskapasitet og evne til å håndtere varierte utfordringer.

 

Vi tilbyr

- Høyt utdannede og trivelige kollegaer i et tverrfaglig arbeidsmiljø. 

- En stabil og trygg arbeidsgiver. 

- Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor etter gjeldende retningslinjer. 

- Offentlig tjenestepensjon og forsikringsordninger. 

- Mulighet for støtte til kompetanseutvikling.

Hovedkontor er sentralt plassert i Stavanger sentrum, men fylkeskommunen disponerer også kontorer i Egersund og Haugesund.

 

Vi vil legge vekt på personlig egnethet, god arbeidskapasitet, gode samarbeidsevner og evne til å takle varierte utfordringer.

 

Søk på stillingen her!