AFRY Ark Studio søker arkitekt

AFRY Norway AS, Oslo og Trondheim

Søknadsfrist: 02. juni 2024

AFRY Norway AS, Oslo og Trondheim

Hjemmeside

Søknadsfrist: 02. juni 2024

AFRY Ark Studio søker arkitekt for tidligfase programmering av bygg, arbeidssted Oslo eller Trondheim

Verden er i endring og vi må bruke de m2 vi har smartere enn før. Vi mener at bærekraft i byggebransjen også handler om hvordan vi bruker byggene – og vi i Afry Ark Studio utfordrer og utvikler fremtidens løsninger. 

Vårt kontor har siste 10 år spesialisert seg på strategisk arealutvikling og tidligfase programmering. Vi står bak arealkonsepter og romprogram for Nytt Regjeringskvartal og for NTNU blant mange andre. Vi jobber med store komplekse bygg, med transformasjon og arealeffektivisering av bygg hvor praksisen utvikler seg. Til dette har vi utviklet metodikk innenfor programmering, men også involvering og endringsledelse. Vi kan tilby et av Norges tyngste og bredeste team innenfor et fagområde som er i stor vekst.
Nå ønsker vi flere på dette laget. Hittil har vi i stor grad vært interiørfaglige, men jo mer transformasjon av eldre bygg blir viktig trenger vi flere med særskilt interesse for tidligfase programmering. Du er den som er med og tenker store tanker om hvordan bygg kan brukes på nye måter, du er nysgjerrig og engasjert på folk og kan være med ute i felten i tett samspill med brukerne for å omsette beste praksis ned i prinsipper som kan danne byggeprogram.  

 

Krav og kompetanser 


• Master i arkitektur eller annen tung erfaring som tilsvarer arkitektur programmering   
• Må vise til solid erfaring og CV på rom og funksjonsprogammering
• Bør ha vært med tidligfase utvikling av bygg, gjerne transformasjon av eldre bygg
• Utviklingsorientert og kreativ problemløser
• God på tall og programmeringslogikk
• God fremstillingsevne på diagram, illustrasjoner og overordnede modeller i  formidling mot brukere i tidligfase før det finnes et bygg å tegne. 
• Dyktig, rask og trygg i kreativt samspill med kolleger. Hos oss løser vi fremtidens dilemma i tverrfaglig samspill
• Selvstendig og trygg i rollen mot brukergrupper
• God norskspråklig formidlingsevne muntlig og skriftlig 

Personlig egnethet

 

• Du må ha høy motivasjon for faget programmering og strategisk arealutvikling – det vil si ikke drømme om detaljprosjektering    

• Riktig motivasjon og egnethet kan oppveie for noe mindre erfaring 

• Vi bør se at utviklerhjernen «tenker» vi trenger en som kan tenke sammen med andre

• Positiv, engasjert og lett for å snakke med folk.  Vi gjør mye involvering som du vil bidra inn i.  

• God «svevekompetanse» det vil si god på å takle nye ting.  Vi gjør ofte ting vi ikke har gjort før for sammen å skape nytt.   

Vi tilbyr:


Rom til å sette sitt preg på rollen, utvikling og karriere. Hos oss får du muligheten til å jobbe tverrfaglig og med ulike arbeidsoppgaver. 
Verdiene våre – modige og dedikerte lagspillere – preger kulturen vår og måten vi jobber på. Det er viktig at du identifiserer deg med disse. Ellers byr vi på: 

•  Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø
•  Godt arbeidsmiljø og kultur for samarbeid
•  Moderne digitale verktøy og kontorfasiliteter. 
•  Konkurransedyktige betingelser
•  Svært god helseforsikring og pensjonsordning
•  Tilgang på firmahytter
•  Aktiv personalklubb som tilbyr ulike aktiviteter og turer 

Lyst til å vite mer om stillingen? Ta kontakt med leder for rekruttering Marie Næss, tel. 41348433, Marie.Naess@afry.com 


Søknader vurderes fortløpende og fristen er 02.06.24

Søk på stillingen her!