Byarkitekt

Trondheim Kommune, Trondheim

Søknadsfrist: 04. august 2024

Trondheim Kommune, Trondheim

Hjemmeside

Søknadsfrist: 04. august 2024

På virksomhetsområdet Byutvikling er det fra 1. desember 2024 ledig en fast 100 prosent stilling som byarkitekt. Tidligere oppstart kan avtales.

Byarkitekten skal fremme debatt og interesse for arkitektur, byforming og byutvikling i Trondheim. Byarkitekten skal ha en fri stemme og gi råd i viktige plan- og byggesaker.

God arkitektur skal være et verktøy for å skape det samfunnet vi ønsker, forankret i kommunens overordnede mål. Byarkitekten skal bidra til god dialog rundt byutvikling, og ta utgangspunkt i en bred forståelse av arkitektur, med vekt på byliv, byrom, bygninger, livskvalitet, bærekraft og gode romlige sammenhenger. 

Byarkitekten har virket i to og et halvt år og er nå over i en ny fase. Da nåværende byarkitekt ønsker å pensjonere seg søker vi en person som har lyst til å videreutvikle funksjonen.

Vi ser etter en person med faglig tyngde. Stillingen vil være egnet for kandidater med høy arkitektur- og byggfaglig kompetanse og forståelse, prosjekterings- og planleggingskompetanse samt erfaring med strategisk arbeid. Det å kunne samhandle med mange ulike aktører for å nå et felles mål vil være en viktig egenskap. Du er utadvendt, kan lytte, formidle og stå i komplekse prosesser med mye oppmerksomhet.

Byutviklingsområdet i Trondheim kommune har et stort fagmiljø med mange arkitekter og planleggere. For å ivareta den frie stemmen er byarkitekten i dag organisatorisk lagt til Enhet for kart og arkitektur sammen med byantikvaren. Du vil få stor frihet i utformingen av rollen. 

Mer informasjon om byarkitekten finnes på vår hjemmeside.

Arbeidsoppgaver

 

 • - Være rådgiver for offentlige og private aktører i viktige byutviklingssaker
 • - Tilrettelegge for engasjement og debatt rundt arkitektur og byutvikling
 • - Bidra til å oppnå høy kvalitet i byutviklingen
 • - Lede Rådet for byarkitektur
 • - Være sekretariat for byggeskikkprisen i samarbeid med Byplan- og Byggesakskontoret
 • - Byarkitekten skal ha en fri stemme

 

Kvalifikasjoner

 

 • - Relevant høyere utdannelse fra høyskole eller universitet på masternivå eller tilsvarende, innen arkitektur og byforming
 • - Høy faglig kompetanse og integritet med et bredt kunnskapstilfang knyttet til arkitektur og byutvikling
 • - Samfunnsengasjert
 • - Det er ønskelig med ti års relevant yrkeserfaring fra fagfeltet
 • - Det er en fordel om du i tillegg har erfaring med  forvaltning  og/eller undervisning innen arkitektur eller by- og tettstedsutvikling

 

Personlige egenskaper

 

 • - Kreativ, positiv og løsningsorientert
 • - Gode samarbeids-,  kommunikasjons- og formidlingsevner
 • - Ansvarsbevisst med evne til å arbeide strukturert og målrettet
 • - Høy faglig integritet

 

Vi tilbyr

 

 • - Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt fagmiljø
 • - Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • - Fleksibel arbeidstid
 • - Kommunal pensjons- og forsikringsordning

  Søk på stillingen her!


  Åpen – kompetent – modig

  Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

  Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

  Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

  Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

  Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

  Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

  Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk.