Byarkitekt - Stavanger kommune

Stavanger kommune, Stavanger

Søknadsfrist: 16. april 2023

Stavanger skal få sin egen byarkitekt, og nå er vi på jakt etter deg som kan styrke arkitekturens rolle i by- og samfunnsutviklingen.

Stavanger kommune, Stavanger

Hjemmeside

Søknadsfrist: 16. april 2023

Som byarkitekt skal du inspirere, spre kunnskap og bidra til å bygge fellesskap på tvers av fagområder. Du skal være en pådriver for arkitektonisk kvalitet i alle ledd, uttale deg i aktuelle saker og bidra til engasjement rundt byforming, arkitektur og estetikk.

Byarkitekten er en helt ny stilling i Stavanger kommune, og kommer til å få sin egen seksjon i tjenesteområdet By- og samfunnsplanlegging.

Er du arkitekt med et stort hjerte for samfunnsutviklingen, og evne til å snakke godt med alle? Da kan dette være rett jobb for deg.

Arbeidsoppgaver
- Være en arkitekturfaglig rådgiver og inspirator i byformingen
- Være en aktiv fagressurs og medvirkningspart i aktuelle saker
- Delta i offentlig debatt, være formidler og endringsagent
- Tilrettelegge for samarbeid og skape tydelig retning i byformingen
- Sikre etterlevelse av gjeldende planer og strategier
- Tilføre kommunen nye perspektiver og fornyet kompetanse og kreativitet på området
- Initiere forskning på byforming
- Følge opp og videreutvikle arkitekturstrategien
- Lede arbeidet med utdeling av byggeskikkprisen
- Sikre kontinuerlig forbedring gjennom etterlevelse og jevnlig oppdatering av seksjonens styringsdokumenter
- Levere resultater i tråd med kortsiktige og langsiktige mål for seksjonen
- Når seksjonen utvides vil stillingen medføre personalansvar

Kvalifikasjoner
-  Master i arkitektur, eller tilsvarende godkjent arkitektutdannelse (internasjonale grader må være godkjent av NOKUT)
- Relevant erfaring innen fagområdet
- Erfaring med byforming og utvikling av byen som fysisk form
- Erfaring med formidling og faglig veiledning, inkl. visualisering
- Ha forståelse for hva som styrer byformingen, og hva som hemmer og fremmer en ønsket byutvikling
- Gode kunnskaper i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig. For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper på minimum nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere

Vi ber om at godkjente vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Personlige egenskaper
Vi søker deg som,
- kommuniserer dine synspunkter på en god og balansert måte
- skaper engasjement og motivasjon
- har høy estetisk bevissthet
- har pågangsmot, våger å utfordre og setter agenda
- er en lagspiller og søker resultater sammen med andre
- er kreativ, nytenkende og løsningsorientert
- påvirker, gjennom å bygge gode relasjoner og tillit
- har høy arbeidskapasitet og er tilpasningsdyktig
- Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
- En spennende nyopprettet lederstilling med et viktig samfunnsoppdrag
- En del av tjenesteområdets lederforum
- Fleksibel arbeidstid, kantine, kunstforeninger, treningstilbud, hjem-jobb-hjem m.m.
- Lønn etter avtale
- KLP pensjons- og forsikringsordninger
- Stillingskode 945410 (seksjonssjef)

Vi er opptatt av mangfold og representativitet blant våre ansatte, og oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisk bakgrunn.

Stavanger kommune praktiserer prinsippet om meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge tungtveiende grunner for å få innvilget unntak, jamfør Offentleglova §25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden din. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet før søknadsfristen dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

For ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingssjef Sven Norland på tlf. 479 73 327, eller en av våre rådgivere i Headvisor, Per Jorem tlf 400 21 560, Janne Siri Horne tlf. 907 21 164 eller Trond Henanger tlf. 473 02 061.
Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt inntil annet blir avtalt.


SØK PÅ STILLINGEN


Stavanger kommune
 er, med sine 11 000 ansatte, en av regionens største arbeidsgivere. 

Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for kommunen og innbyggerne blir du del av et åpent og inkluderende felleskap der alle er velkomne blir du en del av en spennende storbyregion med konkurransedyktige næringer.

Vi bygger fellesskap ved å være nære, åpen og nyskapende