Mellbye Arkitektur Interiør AS søker interiørarkitekt

Melbye Arkitektur Interiør AS, Oslo

Søknadsfrist: 15. juni 2023

Melbye Arkitektur Interiør AS, Oslo

Hjemmeside

Søknadsfrist: 15. juni 2023

Vi søker etter engasjert og selvstendig interiørarkitekt med Master i Interiørarkitektur og minimum 3 års erfaring fra prosjektering.

Du må ha stor forståelse og interesse for arkitektoniske løsninger og bærekraftig design. Kontoret bruker Archicad på Mac, og søkere som behersker dette arbeidsverktøyet vil bli prioritert.

Du må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Mellbye Arkitektur Interiør arbeider tverrfaglig med et stort og fargerikt spekter av prosjekter både i størrelse og karakter mellbye.com. 3d-visualisering står sentralt i hele arbeidsprosessen.

Vi er samlokalisert med Lund Hagem Arkitekter AS, Atelier Oslo, m.fl. på Filipstad sentralt i Oslo.

Søknad med cv og portfolie sendes til post@mellbye.com innen 15. juni 2023.

Spørsmål vedr stillingen kan rettes til Camilla Aasgaard e-post: ca@mellbye.com eller m. 98233561.