Byplanlegger offentlige rom

Bærum kommune, Bærum

Søknadsfrist: 01. oktober 2023

Bærum kommune, Bærum

Hjemmeside

Søknadsfrist: 01. oktober 2023

By- og tettstedsområdene i Bærum kommune utvikles i stor fart. Byprosjekter har ansvar for å forhandle frem utbyggingsavtaler med private utbyggere, og å sikre gjennomføring av de anlegg som  kommunen påtar seg å bygge gjennom disse avtalene. Det skal utvikles konsepter (VPOR), prosjekteres og bygges offentlige rom – gater, plasser og parker. Kommunen har allerede inngått utbyggingsavtaler blant annet på Bekkestua, på Fornebu og i Sandvika, og gjennomføringen løses i tett samarbeid med øvrige enheter i kommunen og de private utbyggerne.   

Byprosjekter er et lite tjenestested i Bærum kommune med store oppgaver og høye ambisjoner. Vi er i dag bemannet med jurist, landskapsarkitekt- og ingeniørkompetanse, og det er behov for å styrke laget. Med støtte fra konsulenter og prosjektledelse/byggeledelse fra Prosjektenheten gjennomføres utbygging. Vi følger også opp realytelser, dvs anleggsoppgaver som de private utbyggerne bygger som del av sine byutviklingsprosjekter.

Vi ser nå etter ytterligere en landskapsarkitekt med kompetanse på utforming av urbane offentlige rom -  byrom, bygater, plasser og parker.

Arbeidsoppgaver

 • - Lede arbeid med veiledende plan for offentlig rom (VPOR), forprosjekt og detaljprosjekt, og oppfølging i utbyggingsfasen
 • - Bidra inn i forhandlinger om utbyggingsavtaler, med særlig vekt på formgiving og kostnadsestimater
 • - Sikre at private eiendomsutviklere bygger "realytelser" med riktig kvalitet
 • - Sikre kvalitet i prosjektering og gjennomføring av kommunens utvikling av offentlige rom 


Kvalifikasjoner

 • - Landskapsarkitekt , med vekt på byforming
 • - Minimum 5 års yrkeserfaring med formgiving av urbane gater, plasser og parker
 • - God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • - Erfaring fra konseptutvikling, prosjektering- og byggefase
 • - Erfaring fra planprosesser og kjennskap til kommunal forvaltning er ønskelig
 • - Erfaring med offentlige anskaffelser er et pluss


Personlige egenskaper

 • - Interesse for byutvikling og miljø
 • - Være en pådriver for gode løsninger for de offentlige rommene
 • - Være opptatt av å se fysiske resultater
 • - Bekvem med å representere kommunen i krevende samarbeid med utbyggere og andre
 • - Interesse for tverrfaglig samarbeid og evne til å handtere komplekse prosesser
 • - Ryddig og strukturert 


Vi tilbyr

 • - Masse læring i en kommune full av kompetanse og erfaring
 • - Tverrfaglig arbeid med både interne og eksterne partnere
 • - Lønn etter avtale
 • - Kompetanseutviklingsstipend
 • - Fleksibel arbeidstid med reell mulighet for avspasering
 • - Offentlig tjenestepensjon
 • - Fantastiske kontorlokaler i den nye Kommunegården i Sandvika sentrum


Søknadsfrist: 01.10.2023
Arbeidsgiver: Bærum kommune
Stillingstittel: Over-/seniorlandskapsarkitekt
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100


Kontaktinformasjon

Åsa Margareta Kihlander Nes
Tjenesteleder
Telefon:913 40 870