YME søker landskapsarkitekt

YME Arkitekter AS, Trondheim

Søknadsfrist: 16. juni 2023

YME Arkitekter AS, Trondheim

Hjemmeside

Søknadsfrist: 16. juni 2023

YME arkitekter søker landskapsarkitekt som kunne tenke seg å jobbe i Trondheim på et nystartet og hyggelig lite arkitektkontor. Du må ha relevant masterutdanning fra universitet eller høyskole. Nyutdannet eller erfaren er ikke så viktig, bare du er rett person for oss og vi er rett kontor for deg.

YME arkitekter ble etablert i 2021 av Rune Følstad, Elisabeth Våpenstad-Rånes, Mette Omre og Gunhild Aadahl. Vi er 4 partnere som har lang erfaring og som til sammen dekker fagområdene regulering, arkitektur, interiør og landskapsarkitektur. Vi er nå totalt 8 på kontoret og ser at vi trenger en landskapsarkitekt til.
Vi jobber i hovedsak med bolig på alle mulige nivåer, fra regulering til detaljprosjekt. Det spenner fra privatboliger til store boligprosjekter for større utbyggere i Trondheim. I tillegg prosjekterer vi utearealer for skoler og barnehager, samt noen offentlige gaterom og parker som er en del av boligprosjektene vi tegner på. Vi deltar også i et forskningsprosjekt som omhandler bruk av biokull i vekstjord og rotvennlige forsterkningslag, og er veldig opptatt av bytrær og deres betydning for bymiljøet.

Vi benytter Civil-3D som prosjekteringsverktøy for landskap, arkitektene våre benytter Archicad. Se gjerne vår Instagram og hjemmeside for mer informasjon og prosjektpresentasjoner.

https://ymearkitekter.no/
https://www.instagram.com/ymearkitekter/

Søknadsfrist: 16.06.23

Ta kontakt med Rune Følstad for mer informasjon.

t : 95 73 14 28
@: rune@ymearkitekter.no