Bli leder for planavdelingen i en av Norges mest spennende kommuner!

Nittedal kommune, Nittedal

Søknadsfrist: 11. april 2023

Nittedal kommune, Nittedal

Hjemmeside

Søknadsfrist: 11. april 2023

Velkommen til kommunen 25 minutter unna Oslo sentrum og 25 minutter unna midt i Nordmarka. Til kommunen som er like grønn som den er neonbelyst, til oss som har både Tesla og traktor, og til en svært kompetent og dyktig gjeng på rådhuset som venter på deg - vår nye avdelingsleder. Nittedal kommune skal være en fremtidsrettet og attraktiv kommune for alle.

Sektor for miljø- og samfunnsutvikling i Nittedal kommune søker samfunnsengasjert, menneskeglad og inspirerende avdelingsleder til avdeling for plan og geodata.

Avdelingen har ansvar for en god kombinasjon av lovforvaltning, tjenesteproduksjon og utviklingsoppgaver. Vi utarbeider egne områdeplaner, behandler private reguleringsplaner og utarbeider kommuneplanens arealdel, og er ansvarlig for opprettelse av eiendom, oppmåling og GIS/kartforvaltning.


Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 11.04.2023

SØK PÅ STILLINGEN


Spennende oppgaver som venter på deg:
- Sentrumsutvikling. Du får være med på å lede denne helt unike prosessen nesten helt fra starten.
- Klima og miljø. Politikerne i Nittedal har høye klima- og miljøambisjoner. Du og kolleganene dine får en helt sentral rolle i å oppnå målene.
- Resultater på tvers av fagområder. Du får være med på å ta Nittedal inn i framtida, hvor mennesker og samfunn smelter sammen og hvor menneskers behov ikke møtes med løsvekt i siloer, men med komplette pakker der tjenester og kompetanse er sydd sammen på tvers.
- Godt lederskap. Avdelingen som du skal lede består av engasjerte medarbeidere med høy kompetanse, lang erfaring og stor lokalkunnskap. Du vil stå sentralt i videreutviklingen av et sterkt tverrfaglig miljø.
- Stå midt i samfunnsbygginga. Nittedal kommune utvikler seg raskt på mange områder. Liker du debattene, de politiske meningene, de faglige diskusjonene og sørge for at ting skjer har vi noe helt spesielt til deg i denne stillingen.

Helt formelt får du ansvaret for:
- Lede og utvikle avdelingen
- Ansvar for økonomi og personaloppfølging
- Bidra til et godt arbeidsmiljø
- Bidra til gode planprosesser og effektiv saksbehandling
- Delta i sektorens lederteam

Hvem er du?:
- Vi tror at du antakelig har ledererfaring fra før, eller i alle fall har et godt ledertalent som kan dokumenteres. Du er i alle fall en solid fagperson. Om du i tillegg har jobbet i kommune fra før er det en fordel. 


I tillegg tenker vi at du har:
- Høyere utdanning fra høyskole eller universitetet innen arealplanlegging, landskapsarkitektur/arkitekt eller samfunnsgeograf. Vi hører også gjerne fra deg om du er jurist eller sivilingeniør
- Erfaring innen fagområdene
- Skriver og snakker godt norsk

Kort og godt: Vi søker en fantastisk leder med god kunnskap om arealplanlegging og er rå på kommunal forvaltning. 

Om du ikke sjekker ut på alle punktene (hvem gjør vel det) og ble litt (eller mye!) inspirert av de spennende oppgavene: Da må du søke uansett. 

Vi har gratis parkering og lader til elbil.

Enhet for plan, bygg og geodata har ca 20 medarbeidere. 10 av disse arbeider i avdeling for plan og geodata. Avdelingsleder rapporterer til enhetslederen.

VELKOMMEN SOM SØKER!

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (Offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne, uavhengig av livssyn og seksuell orientering.

Kontaktinformasjon

Sissel Pettersen
Enhetsleder plan, bygg og geodata
Telefon:+4748152729
E-post:sissel.pettersen@nittedal.kommune.no

Gunnar Prøis
Kommunalsjef, sektor miljø og samfunnsutvikling
Telefon:97772339
E-post:gunnar.prois@nittedal.kommune.no

Om arbeidsgiveren
Nittedal kommune har ca. 25.000 innbyggere og ligger 15 minutter fra Sinsenkrysset i grønne og landlige omgivelser. Vi har et rikt kulturliv innen idrett, friluftsliv, musikk, dans og teater, kunst og håndverk. Mer enn 150 ulike lag og foreninger gjør at de fleste vil føle seg hjemme her også i fritiden. Vi er et populært utfartsmål for friluftsinteresserte både sommer og vinter.

Kommunens overordnede styringsmål er at vi skal være klima- og miljøvennlige, ha fokus på livskvalitet hele livet og jobbe med engasjement og samskaping. Det skal være godt å leve i Nittedal!

Våre organisasjonsmål er framtidsrettet og attraktiv. Målene bygger på kommunens verdier som er raushet, redelighet og respekt. Dette gjenspeiler måten vi organiserer tjenestene våre, hvordan vi jobber sammen og hvordan vi møter innbyggerne våre. 

 

 Webcruiter-ID: 4605040535