50 % lønnet verv styreleder Oslo Arkitektforening

OAF - Oslo Arkitektforening, Oslo

Søknadsfrist: 23. mars 2023

OAF - Oslo Arkitektforening, Oslo

Hjemmeside

Søknadsfrist: 23. mars 2023

Vil du lede det viktige arbeidet med å styrke Oslo Arkitektforening (OAF) sin rolle i offentligheten og få muligheten til å påvirke og styrke det faglige fellesskapet for arkitekter i Oslo?
Fra 1. juli 2023 skal det velges ny styreleder i OAF med åremål på to år til 2025. Vervet er en 50 % stilling, og leders hovedansvar er todelt mellom å lede styrets arbeid og foreningens daglige drift.
Sammen med ansatt kommunikasjonsansvarlig og koordinator i OAF får du jobbe med frivillige i hele foreningen og omsette det faglige engasjementet til konkrete vedtak og arrangementer.

Arbeidsoppgaver:
- Overordnet ansvar for styrets arbeid og den daglige driften i foreningen
- Ansvar for ansatt kommunikasjonsansvarlig og koordinator
- Lede styremøter
- Kommunisere og samarbeide med andre råd og komiteer i foreningen
- Bidra til politisk påvirkning gjennom møter med aktører i bransjen
- Videreutvikling av Arkitektenes Hus
- Generell synliggjøring av OAF

Kvalifikasjoner:
- Masterutdannelse arkitektur
- Faglig engasjert formidler muntlig og skriftlig
- Gode leder-, motivasjons- og samarbeidsevner
- Erfaring med organisasjonsarbeid og/eller ledelse er en fordel, men ikke en forutsetning
- Positiv og fleksibel innstilling til varierte oppgaver i foreningen

Vi tilbyr:
- Lønn etter avtale
- Fleksibel arbeidstid
- Utvidelse av nettverk innen arkitektur og byutvikling
- Mulighet for å være med i styret til OAT (Oslo Arkitekturtriennale) og Arkitektenes Hus eiendom
- Mulighet til å påvirke OAFs utvikling

Litt om OAF:
OAF er en lokalforening i Norske Arkitekters Landsforbund (NAL). Foreningen skal representere sine medlemmer og styrke den faglige og kollegiale standard, og har over 50 frivillige som bidrar i 10 ulike råd og utvalg. Den skal være et debattforum der viktige saker for arkitektene og deres samfunnsansvar blir tatt opp og belyst. Oslo står foran mange viktige prosesser de neste årene, og det er et mål at OAF og arkitekter generelt skal bli mer synlige i den offentlige debatten omkring arkitektur og byutvikling i Oslo.

Send søknad til leder valgkomiteen i OAF Hannah Knudsen: hannah.kndsn@gmail.com senest 23. mars