Prosjektleder - Byplanlegging

Oslo kommune, Oslo

Søknadsfrist: 26. mars 2023

Fjordbyen trenger prosjektleder nå!

Oslo kommune, Oslo

Hjemmeside

Søknadsfrist: 26. mars 2023

Avdeling for byutvikling har ansvar for Plan- og bygningsetatens egne planer og strategier innen byutvikling. Vi utarbeider planer som gjør at Oslo blir et godt sted å leve og sikrer at hovedstaden blir en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. Vi søker en prosjektleder (seniorarkitekt/senioringeniør) til å lede plan- og utredningsarbeider i Fjordbyenheten.

Fjordbyenheten lager planer og utredninger for utvikling av Fjordbyen, området langs fjorden fra Skøyen til Ormsund. Fjordbyen er kommet halvveis i sin gjennomføring, men store spørsmål gjenstår fortsatt. For tiden ligger fremtidig terminalstruktur for utenriksfergene til politisk behandling. Akersneset, Filipstad, Grønlia og Frognerstranda skal planlegges og utvikles i årene som kommer. Fjordbyenheten har også ansvaret for planlegging i Oslo sentrum, inklusiv kollektivknutepunktet Oslo S, Kvadraturen og oppfølging av Program Bilfritt byliv.

Arbeidsoppgaver

- være prosjektleder for arbeidet med områderegulering for Akersneset (Akershusstranda, Vippetangen, -  Revierkaia)
- lede eller gi bistand til arbeidet med utredningen Barnevennlig by
- delta i ulike typer planer, analyser og utredninger
- veilede og gi informasjon om byplanlegging både i egen organisasjon og utad


Kvalifikasjoner

- 5 års utdannelse innen arkitekt/landskapsarkitekt/sivilingeniør/samfunnsgeograf eller tilsvarende formell kompetanse og erfaring innen prosjektledelse
- Prosjektledererfaring fra prosjekter innen byplanlegging vil være en fordel
- kunnskap og erfaring med plan- og bygningsloven
- meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
- God kunnskap og erfaring med bruk av digitale illustrasjonsverktøy
- Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, men som ikke fullt ut oppfyller de formelle    kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker.


Personlige egenskaper

- sterk interesse, engasjement og erfaring for byutviklingsarbeid
- kunnskap om og interesse for sjøfrontutvikling, fjordnært byliv og Fjordbyen
- gode leder-, motivasjons- og samarbeidsevner
- dyktig formidler av byplanfaget til kolleger og eksterne
- leveransedyktig og arbeider strukturert, analytisk og målrettet
- kreativ og positiv, har evne til å arbeide både selvstendig og i team
- trives med en organisasjon som er i endring


Vi tilbyr

- et stort og dyktig tverrfaglig miljø, med omfattende kunnskapsdeling og kompetanseutvikling. Du vil  delta i vårt prosjektlederforum
- lyse lokaler i åpent kontorlandskap, sentralt i Oslo og med egen kantine
- gode pensjons-, låne- og forsikringsordringer
- fleksitid
- mulighet for trening i arbeidstiden
- Lønnstrinn fra 51-61 som tilsvarer fra kr 724 200 til kr 883 600 pr. år.

 

Søknadsfrist: 26.03.2023

SØK PÅ STILLINGEN

 

Kontaktinformasjon

Stein Kolstø
enhetsdirektør
47 67 73 40

Carina Holm Thorvaldsen
sjefsarkitekt
92 29 88 57

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 500 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Oslo kommune/Plan- og bygningsetaten ber aldri om BankID-informasjon i søknadsprosessen.

 

Webcruiter-ID: 4629235546