To prosjektledere - byplanlegging

Oslo kommune, Oslo

Søknadsfrist: 26. mars 2023

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, avdeling for byutvikling

Oslo kommune, Oslo

Hjemmeside

Søknadsfrist: 26. mars 2023

Avdeling for byutvikling har ansvar for Plan- og bygningsetatens eget planarbeid. Vi utarbeider planer som gjør at Oslo blir et godt sted å leve, og at hovedstaden blir en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. Vi søker nå to prosjektledere (seniorarkitekt/senioringeniør) til å lede våre plan- og utredningsarbeider.

De utlyste stillingene er plassert i enhet sør.

Hos oss vil du få faglig utviklende og interessante lederoppgaver knyttet til fortetting og byutvikling i noen av Oslos mest spennende utviklingsområder. Vi jobber med byplanlegging i et vidt spekter: fra utvikling av Hovinbyen til ny høyhusstrategi og knutepunktutvikling rundt Oslo S. Revidert småhusplan er sendt til politisk behandling, og vi jobber med en rekke områdeplaner blant annet på Lambertseter, Smestad og Stubberud.

Våre planarbeider blir stadig mer komplekse og har økt behov for samhandling med alle aktørene som jobber med byutviklingen. Vi vil derfor styrke vår prosjektlederkompetanse og søker deg som brenner for byutvikling og vil skape gode planprosesser!

Arbeidsoppgaver
- lede og delta i byutviklingsprosjekter gjennom utarbeidelse av ulike type planer, analyser og utredninger
- bidra til å utvikle etatens fagmiljø innen byplanlegging og prosjektledelse
- veilede og gi informasjon om byplanlegging både i egen organisasjon og utad

Kvalifikasjoner
- 5 års relevant utdanning og minimum 5 års relevant arbeidserfaring innen byplanlegging
- formell kompetanse og erfaring innen prosjektledelse
- prosjektledererfaring fra prosjekter innen byplanlegging vil være en fordel
- kunnskap og erfaring med plan- og bygningsloven
- meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
- søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, men som ikke fullt ut oppfyller de formelle       kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker

Personlige egenskaper

- sterk interesse og engasjement for byutviklingsarbeid
- gode leder-, motivasjons- og samarbeidsevner
- dyktig formidler av byplanfaget til kolleger og eksterne
- leveransedyktig og arbeider strukturert, analytisk og målrettet
- kreativ og positiv, har evne til å arbeide både selvstendig og i team
- trives med en organisasjon som er i endring

Vi tilbyr

- et stort og dyktig tverrfaglig miljø, med omfattende kunnskapsdeling og kompetanseutvikling
- du vil delta i vårt prosjektlederforum
- lyse lokaler i åpent kontorlandskap, sentralt i Oslo og med egen kantine
- gode pensjons-, låne- og forsikringsordringer
- fleksitid
- trening i arbeidstiden
- Lønnstrinn fra 49 til 61 som tilsvarer fra kr 698 100 til kr 883 600 pr. år.

Søknadsfrist: 26.03.2023

SØK PÅ STILLINGEN


Kontaktinformasjon

Jørn Roar Moe
enhetsleder
911 38 043

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 500 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Oslo kommune/Plan- og bygningsetaten ber aldri om BankID-informasjon i søknadsprosessen.

 

Webcruiter-ID: 4623405829