Prosjektleder for Arkitekturens Hus

Arkitektenes Hus, Oslo

Søknadsfrist: 24. april 2024

Svart Hvitt bilde av Arkitektenes hus, Hvitt tradisjonelt bygg på to etasjer. Foto.
Foto: NAL

Arkitektenes Hus, Oslo

Hjemmeside

Søknadsfrist: 24. april 2024

Arkitektenes Hus utlyser en funksjon som prosjektleder for prosjektet «Arkitekturens Hus», som er en transformasjon og oppussingsprosjekt av eiendommene i Josefines gate 32 og 34.

Prosjektleder skal være byggherrens representant og lede og utvikle prosjektet på byggherrens vegne, innenfor styret i Arkitektenes Hus sitt budsjett og fremdriftsplan. Omfang vil variere noe avhengig av beslutningsprosesser og prosjektets faser. I første omgang (forprosjektering) antar vi et omfang rundt 30%. Intensjon er å bruke samme prosjektleder gjennom hele prosjektet, og da vil omfanget kunne øke.

Oppgavene inkluderer:

– Følge opp prosjektmål, fremdrift og økonomi.
– Utarbeide gjennomføringsplan/strategi, kontraktstrategi og entrepriseform.
– Lage instrukser for rådgivere og forhandle kontrakter.
– Revidere fremdriftsplaner, budsjetter og organisasjonsplan.
– Innkalle og utarbeide beslutningsunderlag til møter i styringsgruppe.
– Delta i møter med myndigheter.
– Lede møter med ulike samarbeidspartnere og styringsgruppemøter
– Delta i forhandlinger med eksisterende og nye leietakere i samarbeid med daglig leder.

Søkere bes sende motivasjon (maks 100 ord) samt CV til Arkitektenes Hus v/daglig leder, Josefines gate 34, 0351 Oslo.

Frist: 24. april.

For spørsmål ta kontakt med styreleder i Arkitektenes Hus, Jørn Mortensen (945 23328)