Bli en del av vårt tverrfaglige team som Arealplanlegger

AFRY Norway AS, Oslo og Trondheim

Søknadsfrist: 01. mars 2024

AFRY Norway AS, Oslo og Trondheim

Hjemmeside

Søknadsfrist: 01. mars 2024

På grunn av økt oppdragsmengde innenfor fagområdet søker vi nå etter en kreativ arealplanlegger som kan styrke vårt fagmiljø. Vi søker en deg med relevant utdannelse innenfor arkitektur, arealplanlegging eller landskapsarkitektur. Du bør ha noen års erfaring som arealplanlegger og ha en sterk interesse for arealplanlegging, urbanisme og byutvikling. Du bør ha god kunnskap om offentlig planprosess og ulike reguleringsarbeider.

 

I Afry Ark Studio setter vi sammen team basert på oppgavene som skal løses, snarere enn å fokusere på enkeltfag. Dette skaper dynamiske og fleksible team som kan tilpasse seg ulike utfordringer. Ved å se på helheten i en oppgave og trekke inn kompetanse fra ulike områder, øker sjansene for nyskapende løsninger og effektivt samarbeid. Vi utformer planer på alle nivå i urban og bymessig sammenheng, bynære områder så vel som mer rurale strøk. Vi bidrar også med plankompetanse i forbindelse med større samferdselsprosjekter som veg og bane, i tett samarbeid med ingeniørmiljøer. 


Sentrale arbeidsoppgaver


•  Gjennomførin og utarbeidelse av arealplan på alle plannivåer (detaljregulering, områdeplan og kommuneplan)
•  Utarbeidelse av volum- og mulighetsstudier, skisseprosjekt og konsekvensutredninger
•  Planlegging av områder på vegne av offentlige og private byggherrer
•  Samhandling med våre andre arkitektfaglige medarbeidere, samt tverrfaglige ingeniører i hele AFRY,
•  Bistand ved arealplanlegging, konsekvensutredning og analysearbeid,
•  Stedsanalyser

 

Kvalifikasjoner


• Relevant faglig bakgrunn med høyere utdanning innenfor relevante fagområder og minimum 3 års arbeidserfaring. 
•  Innovativt tenkende rundt planlegging, bærekraft, transformasjon og medvirkning
•  Motivert av å arbeide med planlegging i perspektiver rundt bærekraft, transformasjon og revitalisering
•  Evne til å kommunisere godt – og få med seg andre
•  Har en sterk drivkraft – med evne til å jobbe selvstendig og strukturert 
•  Evne til å lytte og forstå kundens utfordringer og ambisjonsnivå 

 

 

Vi tilbyr:


Rom til å skape sin egen rolle, utvikling og karriere hos oss. Hos oss får du muligheten til å jobbe tverrfaglig og med ulike arbeidsoppgaver.

Verdiene våre – modige og dedikerte lagspillere – preger kulturen vår og måten vi jobber på. Det er viktig at du identifiserer deg med disse.

 

Ellers byr vi på: 


•  Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø
•  Godt arbeidsmiljø og kultur for samarbeid
•  Moderne digitale verktøy og kontorfasiliteter. 
•  Konkurransedyktige betingelser
•  Svært god helseforsikring og pensjonsordning
•  Tilgang på firmahytter
•  Aktiv personalklubb som tilbyr ulike aktiviteter og turer 

 

Lyst til å vite mer om stillingen? Ta kontakt med leder for rekruttering Marie Næss, tel. 41348433, Marie.Naess@afry.com

 

SØK PÅ STILLINGEN HER!

Søknader vurderes fortløpende og fristen er 01.03.2024