Er du vår nye arealplanlegger?

Eidsvoll Kommune, Eidsvoll

Søknadsfrist: 05. juni 2024

Eidsvoll Kommune, Eidsvoll

Hjemmeside

Søknadsfrist: 05. juni 2024

Eidsvoll kommune er lokalisert på Øvre Romerike i Akershus, med god utbygd kommunikasjon mot Gardermoen, Lillestrøm, Oslo og Hamar. Kommunen har ca. 28 000 innbyggere og er i stadig vekst. Flere nye boligområder er under utvikling, og det er for tiden flere spennende nye prosjekter på gang innen by- og tettstedsutvikling, offentlig tjenesteyting og infrastruktur-/samferdselstiltak. Har du relevant fagkompetanse og interesse for kommune- og arealplanlegging, og har du lyst til å være med på å påvirke utviklingen av Eidsvoll? Da må du søke på vår stilling som arealplanlegger!
 
Stillingen som utlyses er en 100 % fast stilling. Den er plassert i planavdelingen, som er underlagt virksomhet for kommunal forvaltning. Planavdelingen har 9 ansatte, inkludert avdelingsleder.
 
Som arealplanlegger vil du bidra til utviklingen av en kommune i sterk vekst ved behandling av private detaljreguleringsplaner samt behandling av andre reguleringsplaner i kommunens egen regi. Arbeid med mer strategisk overordnet planlegging kan også tilfalle stillingen, med deltagelse i planprosesser for kommuneplans arealdel, kommuneplanens samfunnsdel, kommunal planstrategi, arealstrategi, tematiske kommunedelplaner og diverse temaplaner.

 

Viktige arbeidsoppgaver

 • - Saksbehandle og bistå i utarbeidelse av private detaljreguleringsplaner og andre kommunale arealplaner. Dette innebærer blant annet å ha ansvar for gjennomføring av oppstartsmøter, medvirkning og saksforberedelse til politisk behandling.
 • - Tett dialog og samarbeid med egen avdeling, andre interne avdelinger og med eksterne parter og interessenter fra sak til sak. Generell veiledning og yting av service til publikum og tredjeparter inngår også.
 • - Administrasjon og drift av sakarkiv, arealplankart- og register, hjemmeside, interne kvalitetssystemer og andre digitale verktøy. Deltagelse i utvikling og forbedring av prosedyrer, maler og rutiner inngår også. 
 • - Holde seg oppdatert på gjeldende lovverk, retningslinjer og føringer – både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Dersom ønskelig legges det til rette for deltagelse på eksterne plantreff, seminarer, kurs, nettverksmøter og diverse.
 • - Andre oppgaver kan også bli tilknyttet stillingen.

 

Kvalifikasjoner

Master- eller bachelorgrad fra universitet/høgskole innen by- og regionplanlegging, fysisk planlegging, arealplanlegging, landskapsarkitektur, arkitektur eller annet tilsvarende fagområde.

 

Vi legger vekt på at du har

 • - relevant arbeidserfaring
 • - erfaring fra strategi- og planarbeid
 • - kunnskap om plan- og bygningsloven, offentlig forvaltning og politisk styring
 • - gode digitale ferdigheter og evne til å tilegne deg ny IT-kompetanse
 • - erfaring med bruk av digitalt planverktøy for produksjon og fremstilling av arealplaner
 • - gode norskkunnskaper
 • - gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
 • - evner til å arbeide selvstendig, men også i team. Du tar ansvar for egne leveranser og leverer med rett kvalitet til rett tid. Du er effektiv, fleksibel og håndterer flere oppgaver samtidig. Du er en lagspiller og er god til å samarbeide om leveranser internt og eksternt


Vi ønsker en medarbeider som er positiv, initiativrik, kreativ og serviceinnstilt, og som bidrar til å bevare og videreutvikle et godt arbeidsmiljø. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi kan tilby

 • - Varierte og spennende oppgaver i tilknytning til kommunens utvikling
 • - Et godt arbeidsmiljø, både faglig og sosialt
 • - Flexitidsordning
 • - Muligheter for noe hjemmekontor
 • - Lønn etter avtale
 • - Gode pensjonsordninger
 • - Fri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og fritid

 

Minst to referanser skal oppgis i søknaden. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Vitnemål og attester vedlegges søknaden.

Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler. Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.

Vi ber om at alle benytter vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter), da dette gir grunnlag for utvidet søkerliste - følg link: "Søk på stillingen".

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.

Søk på stillingen her!