Åpent brev til byutviklingspolitikerne i Bergen

Byarkitekten i Bergen er byarkitekten med stor B som de andre byarkitektene ser til, som plassert Bergen på toppen av fremtidsrettet og ambisiøs stedsutvikling til beste for innbyggere og utviklere, skriver landets øvrige byarkitekter i et åpent brev.

Av Are Risto Øyasæter, Therese Øijord Rustad, Halvor Kloster, John Luna og Henrik Lundberg

Byarkitekten i Bergen er byarkitekten med stor B som de andre byarkitektene ser til, som plassert Bergen på toppen av fremtidsrettet og ambisiøs stedsutvikling til beste for innbyggere og utviklere, skriver landets øvrige byarkitekter i et åpent brev.

Av Are Risto Øyasæter, Therese Øijord Rustad, Halvor Kloster, John Luna og Henrik Lundberg
Byarkitekten Bergen. Dør.

I forrige uke ble det kjent at Byarkitekten i Bergen må stenge dørene i løpet av året. Nå svarer landets øvrige byarkitekter med et åpent brev.

Foto: Torbjørn Tumyr Nilsen
>

Til dere ansvarlige folkevalgte!

Det er like nødvendig å ha en byarkitekt som det er å ha en byantikvar. Mens byantikvaren passer på historien; at vi forvalter kulturarven på en måte som ikke ødelegger den – skal byarkitekten passe på det nye som bygges; sikre at det har gode estetiske kvaliteter og de nødvendige egenskapene som trengs for å bli et varig og positivt tilskudd til byen.

Byarkitekten er en pådriver for gode løsninger i de bygde omgivelsene, som finner mulighetsrom og arbeider for å øke utbyggernes ambisjoner og innbyggernes forventninger. En viktig del av dette er utarbeidelse av arkitektur- og byformingsstrategi som sier hva som er kommunens forventninger til det som skal bygges i byen.

>

Målet med arkitekturstrategien er å få bygg og uterom som er mer gjennomtenkte og holdbare, med ytelser som bidrar til å løse viktige samfunnsutfordringer:

– Vi står overfor en eldrebølge, limet i samfunnet utfordres av økende forskjeller og ensomhet som folkehelseproblem. Det stiller krav til utforming av boliger og byens rom. Arkitekturstrategien gir råd for gode løsninger.

– Klima- og naturkrise stiller stadig strengere krav. Det er behov for økt bevissthet om plassering og utforming. Også her gir arkitekturstrategien veiledende råd.

– Det bygges stedløse og lite tilpassede bygg, med få opplevelseskvaliteter, uten koplinger til omgivelsene. Arkitekturstrategien beskriver måter å oppnå økt stedlighet og bedre sammenhenger.

– Hvert nye bygg er et bidrag til byens identitet. Dersom bygget ikke er en forbedring uthuler det byen identitet. Arkitekturstrategien sier hva som er forventningene til hva et bygg bør gi tilbake til byen.

I tillegg til å utarbeide Bergens arkitekturstrategi, Arkitektur +, bidrar byarkitekten i en rekke aktiviteter som alle har mål om å bedre byutviklingen; utstillinger, seminarer og verksteder; Futurebuilt, Bopilot og Building dignity.

Byarkitekten er også rådgiver i plan- og byggesaker og for kommunale byggeoppgaver, medvirkningsaktør og formidler av kunnskap om arkitektur. Gjennom sitt virke er byarkitekten bidragsyter til raskere saksgang, pådriver for offentlig-privat samarbeid og innovasjon i næringslivet.

Byarkitekten i Bergen har vært en suksess siden starten i 2017, og dannet modell for etablering av de fem andre byarkitektstillingene i landet. Bergen har vært en foregangskommune – og hva blir Bergen nå; en arkitekturpolitisk bakevje? Der saksgangen skal igjen bli tregere, bymiljøet fattigere og identiteten til Bergen overlatt til tilfeldighetene?

Byarkitekten i Bergen er byarkitekten med stor B som de andre byarkitektene ser til, som plassert Bergen på toppen av fremtidsrettet og ambisiøs stedsutvikling til beste for innbyggere og utviklere – noe for eksempel Oslo aldri har klart. Det er uklare argumenter på hvorfor man ønsker å legge ned, som gjør at avgjørelsen er enda mer uforståelig. Vi håper derfor at dere kan finne en løsning som opprettholder og viderefører byarkitekten i Bergen.

>
>
>