Arkitekturupproret svarer:

– Arkitektur--upproret ute--lukker ingen diskusjoner i denne saken, men dersom arkitekt--bransjen vil holde seg på det her ekstremt lave nivået, så kan også vi senke oss dit, skriver Sigvald Frey--lander.

Av Sigvald Freylander

– Arkitektur--upproret ute--lukker ingen diskusjoner i denne saken, men dersom arkitekt--bransjen vil holde seg på det her ekstremt lave nivået, så kan også vi senke oss dit, skriver Sigvald Frey--lander.

Av Sigvald Freylander

Sigvald Freylander, talsperson i Arkitekturupproret Sverige

>

Arkitektnytt 6/21 ble Tobias Olsson (Sveriges Arkitekter) og arkitekt Gert Wingårdh intervjuet om Arkitekturupproret i Sverige. Nå svarer Sigvald Freylander, talsperson for Arkitekturupproret:

Egentlig vil vi legge ned Arkitekturupproret, for det skal ikke behøves. Men debatten bare vokser, spesielt når det kommer nye bisarre utspill fra modernistiske arkitekter og bransjeorganisasjonen Sveriges Arkitekter.

Her i Arkitektnytt ble forbundsdirektør Tobias Olsson gitt rom til å fabrikkere, relativisere og glatte over den faktiske situasjonen som foreligger i Sverige. I hans egen medlemsavis Arkitekten har Arkitekturupproret systematisk blitt avfeid siden 2014, uten saklige argumenter. I organisasjonens arkiv kan vi lese hvor nedlatende bransjekolleger har behandlet de medlemmer som har foreslått en dialog med Arkitekturupproret. Det hindret likevel ikke Tobias fra å selv komme med et patetisk forslag for noen år siden. I de svært merkelige e-postene jeg fikk av ham, prøvde han å diktere hvilke vilkår en dialog skulle føres etter, og at jeg ettertrykkelig ikke fikk berøre visse spørsmål!!!

Arkitekturupproret ønsker velkommen all skriftlig intoleranse, som bekrefter at vårt stadig voksende digitale samfunn må holde ut med urimelige utbrudd fra dem som sier de representerer yrket, men som i prinsippet heller oppfører seg som en sekt.

Arkitekturupproret bedriver den mest allmenne og folkelige arkitekturdebatt som noensinne har vært. I grunnprinsippet inngår det å ønske velkommen allmenhetens deltagelse i en diskusjon, som i aller høyeste grad berører oss alle. Våre demokratiske krav på estetiske vakre fasader, i våre felles livsrom, lokker frem rabiate modernistiske motstandere, som med vekselvis aggresjon og vekselvis smiger forsøker å ignorere det faktum at saken overhodet eksisterer.

Resultatet blir i stedet en «walk-over» når arkitekter, politikere, eksperter og utbyggere tydelig deklamerer at de ikke befatter seg med akkurat dét spørsmålet som virker å interessere allmenheten mest. Det finnes tydelige lover og regler som bestemmer hvordan hus skal bygges, og hva de må inneholde for å godkjennes. Vi er som kjent mest bekymret for at fasadene forblir så utrolig stygge og gaterommene så frastøtende overalt hvor arkitekter er involvert!

Gert Wingårdh er Sveriges mest kjente arkitekt. Han profitterer stort på den uproporsjonale oppmerksomheten som statlige SVT og til og med andre medier gir ham. Hans seneste usmakelige utspill, er å kjøre en langfinger i ansiktet på en dansk programleder, og med hånlig latter forklare hvor mye han prøver å provosere med sine modernistiske bygninger. I intervjuer veksler han bipolart mellom å likestille Arkitekturupproret med høyreekstremister eller å, som i tilfellet med Arkitektnytt, forsøke å omfavne oss i hjel med en falsk inkludering.

Dette vil kanskje føre til det endelige oppgjør med den arrogante ideologien som modernistene med sine pastisjer har etablert over hundre år av ensartet stildominans og ensidig smaksmonopol innen arkitektur.

Arkitekturupproret utelukker ingen diskusjoner i denne saken, men dersom arkitektbransjen vil holde seg på det her ekstremt lave nivået, så kan også vi senke oss dit. Alle andre gis muligheten til å ta del i den forskning og de erfaringer som strømmes døgnet rundt i våre fora på sosiale medier.

Sigvald Freylander, talsperson i foreningen Arkitekturupproret Sverige

>
>
>