Framtidas Gaustad

Fagfolk i psykiatrien henvender seg i feil retning. Det vil trolig være lite støtte å hente fra arkitekthold i spørsmål om bygningene på Gaustad, skriver Sven Erik Svendsen.

Av Sven Erik Svendsen

Fagfolk i psykiatrien henvender seg i feil retning. Det vil trolig være lite støtte å hente fra arkitekthold i spørsmål om bygningene på Gaustad, skriver Sven Erik Svendsen.

Av Sven Erik Svendsen
Sven Erik Svendsen

Sven Erik Svendsen er arkitekt MNAL.

Foto: privat
>

Det er lett å støtte det som står i innlegget - Gaustad Asyl som fremtidens psykiatri? – fra noen engasjerte fagfolk i psykiatrien om etterbruk av Gaustad. De henvender seg dessverre i feil retning, for det vil trolig være lite støtte å hente fra arkitekthold.

Her er gjenbruk foreløpig et ord som en nesten bare hører i festtaler. De fleste arkitekter vil helst tegne og bygge nytt. Det er det vi er utdannet for, det er her prestisjen og honorarene ligger og det er nybyggingen fagdiskusjonen – i den grad den foregår – i hovedsak dreier seg om.

>

Dessuten ligger nå mange av de største og mest toneangivende av mine kolleger sammen med investorer, utbyggere og såkalte utviklere allerede i startgropa for å konkurrere om utbyggingen av Ullevål – byens nye indrefilét, som det heter i meglerterminologien.

De vil derfor i ren egeninteresse holde kjeft og neppe delta i en mer overordnet debatt om en mer bærekraftig framtid for sykehusene i Oslo-området.

Selv om det nettopp er de som etter hvert vil akkumulere mest kunnskap om de fysiske og planmessige forholdene rundt disse utbyggingsområdene.

>
>
>