– Det ser ut til at Ole Wiig har glemt at Nordic Office of Architecture deltok på Gardermoen

For vårt kontor ble flyplassen et springbrett ut i verden.

Av Bjørn Olav Susæg

For vårt kontor ble flyplassen et springbrett ut i verden.

Av Bjørn Olav Susæg
Bjørn Olav Susæg

Bjørn Olav Susæg er fungerende daglig leder i Nordic Office of Architecture.

Foto: Nordic
>

I oktober i fjor feiret Oslo lufthavn sitt 25-årsjubileum. Der var det en glede å være til stede som arkitekt da flyplassens arkitektur, slik den står i dag, høstet stor anerkjennelse fra samferdselsministeren, ordføreren, lufthavndirektøren og flere. Dette til heder for alle som har vært med i begge faser av utbyggingen.

>

I Arkitektur forteller Ole Wiig om sine erindringer fra den første utbyggingsfasen på Gardermoen. Han navngir arkitektene, men det ser ut til at han har glemt at Nordic Office of Architecture deltok, den gang under navnet NSW Arkitekter og Planleggere. Nordic Office of Architecture er stolt av sin rolle som arkitekt også i den videre utviklingen av flyplassen med T2-utbyggingen og den siste utvidelsen for interkontinental trafikk.

Store prosjekter, med kombinasjonen av modige byggherrer og åpne og dyktige rådgivere, kan ha stor innovasjonskraft. Gardermoen har vært et veldig godt eksempel i så måte.

For vårt kontor ble flyplassen et springbrett ut i verden, og en referanse for hvor viktig arkitekturen er for stedsidentitet. Flyplassen har vært med å sette Norge på arkitektur-kartet.

>
>
>