Heia «Bilby til Boligby»!

Bli en av oss som heier på transformasjonsprosjekter som gir en varig samfunnsverdi, skriver landskapsarkitekt Even Bakken.

Av Even Bakken

Bli en av oss som heier på transformasjonsprosjekter som gir en varig samfunnsverdi, skriver landskapsarkitekt Even Bakken.

Av Even Bakken
Foto av Even Bakken

Even Bakken er landskapsarkitekt og gruppeleder for park og uterom i Norconsult.

Foto: privat
>

Det enkle er ikke alltid det beste. «Skog og åker til boligby» klinger ikke like godt som «Bilby til boligby!» Som landskapsarkitekter har vi et samfunnsansvar. Vi må bruke stemmen vår for å prøve å lede samfunnsutviklingen i riktig retning. For per i dag lønner det seg å bygge ut og utvikle der hvor det ikke er til det beste for samfunnet.

Med slagordet fra «Bilby til boligby», er Ensjø en av mange bydeler i Hovinbyen som skal å gi flere boliger til folk i byen uten å bygge ut i Marka. For 20 år siden vedtok Bystyret (17.03.04) planleggingsprogrammet for Ensjø. Oppgaven ble beskrevet som at det ville kreve en betydelig innsats å transformere området fra et næringsområde til boligby.

Kritikken har haglet og kommentarene har runget både fra fagfolk og innbyggere. Støy og bråk, forventninger skrudd på maks, misvisende illustrasjoner, treg områdeutvikling og ekspropriasjon. Der er mange gode grunner til frustrasjon og at arbeidet har tatt sin tid.

>

Lokalt engasjement

Heldigvis finnes det ildsjeler. En som har bidratt til god informasjon og engasjement er mannen som står bak nettsiden Ensjø - aktuell informasjon. Siste sak der handler om at det er bygd ut 52 mål med parker og grønne områder siden 2004. Der er lagt ned mange timer i å følge opp planer, tomter og prosjekter. Siden lever nå videre på Facebook, og jeg heier på Per Øivind med sine 7200 følgerne. Helt fantastisk, for et engasjement!

Uten å gå i detalj kan man vel si at å bygge på ikke-jomfruelig natur er en jobb hvor TTT (Ting Tar Tid). Disse tranformasjonsområdene er komplekse, med tekniske løsninger som skal frem både over og under bakken, ulik utbyggingstakt og røde eiendomsgrenser som naturlig nok ikke matcher de helhetlige planene. Jeg kunne selv bli fristet til å legge planene i en skuff og gi gode grunner til at det ble både for dyrt, komplekst og tidkrevende. Med konsekvens at mer natur og jordbruk ville gå tapt.

Offentlig vilje

Hovinbykonferansen 2024 ble i år arrangert for tredje gang. Målet er å bygge engasjement for megaprosjektet med slagord som «Ønsker du å se Hovinbyen blomstre som en klimasmart og levende del av Oslo? Da er dette konferansen for deg!».

Heldigvis viser konferansen at der er mange gode krefter som heier, både offentlige og private aktører.

Flere kommunale etater har også prioritert å få Hovinbekken opp i dagen. Nå sist ble dette prosjektet belønnet med Oslo bys arkitekturpris – fremfor Nasjonalmuseet. Ingen lekeapparat, innsektshotell, regnbed eller kunstprosjekt kunne gitt mer liv og opplevelser og verdi til en bydel. Godt gjort!

Med et lite blikk på bilder fra 2004 blir jeg imponert over innsatsen, staminaen og utholdenheten til Oslo kommune og deres ansatte. De står og har stått oppi det hele med saker og engasjement fra alle himmelretninger i 20 år. De manøvrerer i ulike hensyn, tar beslutninger og har en helhetlig tanke og plan.

Arkitektonisk kraft

Som arkitekter må vi være smarte og heie på de vanskelige oppgavene som krever mer av oss. Transformasjon er en tverrfaglig øvelse, men arkitektene er i førersete i alle sine ulike roller både privat og offentlig. Ikke la fasader ta over. Jeg vet vi lever i en tid der influensere og tabloide overskrifter rår, men vårt fag har så mange aspekter ved seg som vi også må fokusere på å kommunisere. Bli en av oss som heier på den unge 20-åringen Ensjø og andre transformasjonsprosjekter som gir en varig samfunnsverdi.

Dette er sted hvor der er fortsatt mer å ta tak i. Læringspunktene er mange og erfaringene svært verdifulle. Hovinbyen er et byutviklings- og arkitekturprosjekt som egner seg som eksportvare.

Hovedstaden vår blir bare bedre og bedre – det er bare å se på gamle Olsenbanden-filmer fra Oslo i gamle dager, så ser man det. Jeg følger spent med videre og heier på byen vår som helt beviselig har vist at de «har en plan».

Tusen takk for tålmodigheten, innsatsen, viljen alle sammen. Stå på videre i transformasjonen!

>
>
>