Kort kommentar til Trysil

Striden om sentrumsplanen for Trysil koker ned til en faglig utfordring om å bygge på stedets karakter og egenart, skriver Kjell Spigseth.

Av Kjell Spigseth

Striden om sentrumsplanen for Trysil koker ned til en faglig utfordring om å bygge på stedets karakter og egenart, skriver Kjell Spigseth.

Av Kjell Spigseth

Folk ønsker heldigvis ikke et sted preget av store industrikasser, mener Kjell Spigseth, arkitekt MNAL.

Foto: Asgeir Holt
>

Det er lett både å forstå og sympatisere med det såkalte arkitekturopprøret i Trysil. Folk ønsker heldigvis ikke et sted preget av store industrikasser, meget godt illustrert i artikkelen.

Frontene kan virke steile og motsetningene uoverkommelige, men dette er nok bare utenpå. Striden om sentrumsplanen for Trysil koker ned til en faglig utfordring om å bygge på stedets karakter og egenart, noe dyktige arkitekter kan klare med både gode formsvar og godt tegnehåndverk.

>

Kan ikke Arkitekturs redaktør bidra til en liten formingskonkurranse som munner ut i illustrasjoner som partene kanskje kan enes om? De to partene trenger tydeligvis å få se illustrasjoner og tegninger som viser hvordan begge parters syn kan ivaretas uten de store flate industribyggene – og som ingen kan ha glede av og som slett ikke vil tjene Trysils framtid.

Dette er en delikat og svært velkommen plan- og arkitekturoppgave - og som kanskje går til kjernen av hva det såkalte arkitekturopprøret dreier seg om.

>
>
>