Med ønsker om en dårlig jul fra Sweco

– Dette er en gammel klassiker fra oppdragsgivere som ønsker designarbeid, men som ikke vil betale for det, skriver Jonas Ravlo Stokke om Swecos møbeldesignkonkurranse.

Av Jonas Ravlo Stokke

– Dette er en gammel klassiker fra oppdragsgivere som ønsker designarbeid, men som ikke vil betale for det, skriver Jonas Ravlo Stokke om Swecos møbeldesignkonkurranse.

Av Jonas Ravlo Stokke
Jonas Stokke. Foto.
Jonas Ravlo Stokke er møbeldesigner.
Foto: privat
>

I september 2024 flytter Sweco inn i nye lokaler i urtekvartalet i Oslo. De ønsker unike kjøkkenøyer/bordmøbler, fordi de ønsker «å utfordre eksiterende bordmøbel/kjøkkenøy til kjøkkenene i arbeidsetasjene», totalt ti kjøkkenøyer fordelt på fem etasjer.  

For å sikre en bredde i forslag bestemte de seg for å arrangere en designkonkurranse.

Å betale for seg vil de derimot ikke gjøre.

>

Konkurransen honorerer vinnerforslaget med 15 000,-, uten et påfølgende oppdrag eller honorar. Som kjent er det etter at et konsept blir valgt at mesteparten av arbeidet begynner, og 15 000,- vil ikke engang dekke tid medgått i konkurransen.

Dette kan man vurdere når man vet at et forsvarlig prosjekt med ryddige forutsetninger er et mulig utfall. Her ser det derimot ut til at Sweco er åpen for å sko seg på sultne designere. De mener at for designere så vi det være såpass stas å få et prosjekt realisert at å honorere forsvarlig ikke er nødvendig.

Men unge designere trenger ikke denne type «erfaring» – de trenger betalte oppdrag.

Dette er en gammel klassiker fra oppdragsgivere som ønsker designarbeid, men som ikke vil betale for det. Dessverre er dette en kjent problemstilling, men oftest kommer den fra mer useriøst hold. At det kommer fra en så etablert aktør som Sweco er skuffende. Slik uansvarlig, useriøs, og uetisk oppførsel burde de holde seg for god for.

Når Sweco ikke betaler skaper de to problemer: De undergraver designfeltet ved å si at designerens arbeid ikke har verdi, og de filtrerer ut de som ikke har mulighet og anledning til å jobbe gratis. Det første eroderer bransjen over tid, det andre er akutt og begrenser diversitet og allsidighet.

At et prosjekt er mindre i størrelse betyr ikke nødvendigvis at det er mindre komplekst. Å designe en velfungerende og god kjøkkenøy, sørge for oppfølging og kvalitetssikring fra konseptutvikling til ferdigstilling tar tid. Tidligere var jeg med på et team som designet en kontorstol for en norsk produsent- da gikk det med 18 000 timer.

Jeg har oppfordret alle mine kollegaer til å boikotte konkurransen inntil Sweco honorerer med et beløp som står i samsvar med arbeidets omfang. Dessverre vil det være unge designere som ikke tør gjøre annet en å levere forslag da de føler at de ikke kan ta sjansen på å si imot en gigant som Sweco.

Sweco, med et resultat på 265 millioner kroner, burde de ha til salt i grøten til jul. Dessverre kan ikke det samme sies om mange unge designere.

>
>
>