Revolverjournalistikk: Skyt først og spør siden

Et svar til Hilde Sandvik sine uttalelser om temaet «Hvorfor snakker ikke arkitekter?», som hun skal være debattleder for på møtet hos Fritt Ord.

Av Snorre Myrseth

Et svar til Hilde Sandvik sine uttalelser om temaet «Hvorfor snakker ikke arkitekter?», som hun skal være debattleder for på møtet hos Fritt Ord.

Av Snorre Myrseth
Poundbury

Poundbury i Dorchester, England. – Sannsynligvis vil svært få ønske seg dit, skriver sivilarkitekt MNAL Snorre Myrseth.

Foto: Mr Eugene Birchall/Wikimedia Comons
>

Hvordan kan en tilsynelatende oppegående, norsk journalist som Hilde Sandvik komme med antagelser og nedlatende påstander om en hel yrkesgruppe uten tydeligvis å ha undersøkt det minste om fakta i saken? Det blir fake news og dårlig journalistikk vil jeg påstå.

Bare et enkelt redelighetsspørsmål til Sandviks generelt nedlatende utsagn om arkitekter: Dersom man ser en liten gruppe journalister som bedriver uriktig og villedende journalistikk på vegne av noen profitører i samfunnet - ville man da gå til mediaangrep på alle journalister i landet for å rette opp i dette?

>

Selvfølgelig ikke. Man ville gå på de journalistene det gjelder. Så hvorfor henvender ikke Sandvik seg da spesifikt til de arkitektene og utbyggerne som har stått bak noen av de nyere monotone by-byggeriene som avstedkom det såkalte Arkitekturopprøret?

Og dette opprørets bruk av prefikset arkitektur er der denne forvirringen startet. Sjekk begrepsdefinisjonen på arkitektur og journalisten vil se at den riktige tittelen på dette opprøret skulle vært noe sånt som «fokeopprøret for mer klassisk stilkopiering i arkitekturen».

Nyklassisistisk arkitektur kan man nå besiktige i Kong Charles sin arkitekturdrøm som nå er realisert som Poundbury i England (se foto). Sannsynligvis vil svært få ønske seg dit.

>
>
>