Simulert lys er som ei skje med tran

Nei, vi skal ikke erstatte naturlig lys med kunstig. Men faktum er at bokvaliteten og helsen vår kan forbedres ved å tilføre en dose simulert dagslys, slik ei skje tran kan være et godt tillegg til et variert kosthold, skriver Maria Perdomo, daglig leder i Incube Lighting.

Av Maria Perdomo

Nei, vi skal ikke erstatte naturlig lys med kunstig. Men faktum er at bokvaliteten og helsen vår kan forbedres ved å tilføre en dose simulert dagslys, slik ei skje tran kan være et godt tillegg til et variert kosthold, skriver Maria Perdomo, daglig leder i Incube Lighting.

Av Maria Perdomo
Foto av Maria Perdomo

Maria Perdomo i Incube Lighting.

Foto: Ole Magnus Kinapel/NewsLab
>

I et debattinnlegg i Arkitetur/Arkitektnytt 27. februar skriver lysdesignerne Per Øyvind Løbach og Kathrine Hjelmeset at OBOS Living Lab har igangsatt et prosjekt som skal vurdere om kunstig lys kan erstatte dagslys. Det er feil. Vårt utgangspunkt er at simulert dagslys kan være et supplement til lys fra vinduene.

De skriver også at «alle ikke kan bo i sentrum». Og at tilgangen på dagslys må styre hvor vi bygger nye boliger: «Det betyr at vi må bygge ut kollektivtransportnettet og frakte mennesker ut til dagslyset.»

Det er vel og bra, men samtidig ikke særlig realistisk. For det første er det jo slik at mange allerede bor i byene våre – som vil fortsette å vokse. Og det er en villet, bærekraftig politikk at fortettingen skal skje nær trafikknutepunkter. Så hva da med lyset?

Vi bor i et land hvor mange får for lite dagslys. Dagene er korte store deler av vinteren, og vi bruker mye av tida vår innendørs. Det naturlige lyset og naturen som vi hører sammen med, er vi ofte avskåret fra.

Intuitivt vet vi alle at dagslys er sunt for oss og gir oss velvære. Men dessverre får vi ikke alltid nok av det, for eksempel når vi sitter foran PCen bak persienner, eller innenfor et panoramavindu i mørketida. Eller inne i stua eller kjøkkenet i byen en grå regnværsdag.

Mange års forskning har dokumentert hvor viktig dagslyset er for helsen. Kan simulert dagslys gi et positivt tilskudd til våre innemiljøer som et supplement til vinduene?

OBOS Living Lab har stilt sine lokaler på Vollebekk i Oslo til rådighet for testing av nye løsninger for boformer og teknologi. Det vi gjør her, er å teste nyutviklet teknologi for dagslyssimulering. Målet er å bidra med ny kunnskap.

Positive virkninger av dagslyssimulering har tidligere blitt utprøvd og vist gode resultater i små miljøer og korte tidsperioder. OBOS Living Lab representerer en unik mulighet til å forske systematisk i virkelige miljøer hvor ekte mennesker bor. TEL, lysdesignlaboratoriet ved arkitekturfakultetet ved det tekniske universitetet i Barcelona er ansvarlig for forskningen og publikasjonene relatert til prosjektet.

Det overordnede målet er altså å få økt viten for å kunne gjøre bomiljøene våre enda bedre. Da må vi både legge til rette for å sikre naturlige kvaliteter som gode dagslysforhold, og samtidig ha en kunnskapsbasert tilnærming til å løse nye reelle utfordringer.

>
>
>