Stans riving av stygge bygg

Det er politikerens ansvar å skape mekanismer som gjør det lønnsomt å bevare, skriver arkitekt Maria Inês Correia.

Av Maria Inês Correia

Det er politikerens ansvar å skape mekanismer som gjør det lønnsomt å bevare, skriver arkitekt Maria Inês Correia.

Av Maria Inês Correia

Riving av bygget fra 1986 i Ensjøveien 3 ble innvilget i 2021. Nå kommer nytt hovedkontor for NRK her. Innleggsforfatteren er arkitekt & mastergradstudent i urbanisme, AHO.

Foto: Maria Inês Correia
>

En artikkel av Hilde Lundgaard i Aftenposten forrige torsdag, setter søkelys på hvor lett det er å rive eksisterende bygg. Samtidig skjerpes kritikken mot arkitekter og alt nytt som bygges i Oslo. Arve Juritzen (Høyres talsperson for byutvikling) skrev i samme avis at nye områder utvikles uten særpreg. Løsningen kan ligge i å stanse rivingen av de store industrielle byggene ingen liker.

Her om dagen var jeg på besøk til et vennepar som har flyttet til Ensjø, et område hvor gamle industribygg erstattes med nye boligblokker. Det var ikke bare de vakre stålhallene som ble revet, men mange andre bygg uten kulturminne-status.

Likevel, stedets identitet og historie svekkes hver gang et av disse stygge byggene rives og erstattes med glossy illustrasjoner. I tillegg er det nye som bygges så pregløst at det kunne være hvor som helst.

Som Juritzen skriver, er det ikke stedstilpasset. Kanskje fordi det begynner å bli så lite igjen å tilpasse seg til?

>

Det er muligens for sent for å endre kurs på Ensjø. Men, for meg ser det ut som vi fortsetter å gjøre de samme feilene andre steder i byen. Ikke bare på Grønland eller Bryn, men også på Økern foregår flere reguleringsprosesser som legger til grunn for riving av industrielle bygg.  

Det er også akkurat på Økern en av de største gjenbrukshallene i Europa ligger. Her skal byggebransjen kunne hente og levere brukte byggematerialer for å kutte klimagasutslipp. Man skulle kanskje begynt med å gjenbruke de solide betongstrukturene som allerede fins i området? 

«Vi kan ikke bygge oss ut av klimakrisa»

Sitatet er fra administrerende direktør i Statsbygg Harald V. Nikolaisen. Selv om vi bygger alle nye bygg de neste ti årene med den nyeste klimateknologien, vil det ikke være tilstrekkelig for å nå målene i Paris-avtalen. Forskning viser at ombygging gir lavere klimagassutslipp sammenlignet med å bygge nytt.

Med rundt 22 000 bygninger revet årlig i Norge, kan en økt innsats for gjenbruk betydelig minske utslippene fra sektoren.

Byråd for byutvikling i Oslo, James Lorentzen, er enig med byantikvar og MDG om at det rives for mye, men mener at noe må rives for å gi plass til nye boliger. Som arkitekt erfarer jeg at det er mer uforutsigbart å transformere eksisterende bygg. Risiko ved ombygging gjør det enklere for eiendomsutviklere å velge riving framfor ombygging. Det er politikerens ansvar å skape mekanismer som gjør det lønnsomt å bevare – støtteordninger, lempning av dokumentasjons- og forskriftskrav, og prioritert saksbehandling, kan motivere utviklere til å ta de smarte valgene.

Mener politikere at «vi må kreve mer originalitet av utbyggere og arkitekter», kan de gjøre det vanskeligere å rive stygge betongbygg som ingen bryr seg om. Dette vil skape unike områder, med stedstilpasset arkitektur, og vi vil få et betydelig CO2-kutt med på kjøpet.

>
>
>