Stygt eller pent?

Arkitekturopprøret har kåret Moxy Hotell i Tromsø til årets styggeste nybygg, og beskylder arkitektene for å være en elite som tror at ingen andre enn dem vet hva som er god arkitektur. De bruker harde ord, men ikke slike virkemidler som illustrasjonen viser.

Av Gudmund Brudvik

Arkitekturopprøret har kåret Moxy Hotell i Tromsø til årets styggeste nybygg, og beskylder arkitektene for å være en elite som tror at ingen andre enn dem vet hva som er god arkitektur. De bruker harde ord, men ikke slike virkemidler som illustrasjonen viser.

Av Gudmund Brudvik

Hva mener den enkelte, vanlige, pålitelige, middels gode arkitekt som er medlem av Norske Arkitekters Landsforbund er god arkitektur? spør artikkelforfatteren.

Illustrasjon: Gudmund Brudvik
>

Historien har mange eksempler på legfolks opprør mot de skriftlærde innen religion, litteratur og billedkunst. Og mot tidens arkitektur. Selv om det kan virke som om opprørerne i dette tilfellet er de mest skriftlærde.

Er det mulig å fastsette objektive kriterier for hva som er god arkitektur? Ellen de Vibe gjør et forsøk med kriterier for bygningenes kontekst og kvalitet i konsept; byplanmessig og arkitektonisk. Jeg synes kriteriene hun foreslår er gode og riktige, men å vurdere en konkret bygning vil likevel være subjektivt. Ikke alle arkitekter vil være enig i at Vertikal Nydalen, som ble kåret til nr 2 på arkitekturopprørets verstingliste, er en vakker bygning.

Selv om den oppfyller alle kriteriene som hun stiller.  

Og hva mener arkitektene er en vakker bygning? Det vet vi lite om, for arkitektene liker ikke å si sin mening i det offentlige rom. Man skal ikke kritisere sine kolleger. Og kritikk av private og offentlige oppdragsgivere kan medføre at man ikke får jobb neste gang.

>

Derfor er det på tide å få arkitektenes smak frem i lyset. Ikke den som kommer frem etter juryering i konkurranser og ved prisutdeling og i tidsskriftene. Men hva mener den enkelte, vanlige, pålitelige, middels gode arkitekt som er medlem av Norske Arkitekters Landsforbund er god arkitektur?

Dette kan NAL enkelt finne ut ved en enkel, årlig meningsmåling. Arkitekturopprøret kan få foreslå 3 av årets ferdigstilte prosjekter som de mener er vakrest. Statens Byggkvalitetsutvalg foreslår 3 som de mener er best, og NAL foreslår 4 som de mener er best arkitektonisk. Til sammen 10 prosjekter legges ut og bedømmes enkelt og anonymt med avkryssing i et spørreskjema som sendes til NALs medlemmer per mobiltelefon.

Resultatene vil være interessante ikke bare for NAL, men også for presse og media.

>
>
>