Transformasjon – før og etter

– Vi får nesten uten unntak ikke vite hvordan bygningen eller bebyggelsen så ut før istandsettingen begynte hverken i tegninger, fotografier eller beskrivelser, skriver Hans Jacob Hansteen i en kommentar til Arkitektur Ns gjenbriksnummer.

– Vi får nesten uten unntak ikke vite hvordan bygningen eller bebyggelsen så ut før istandsettingen begynte hverken i tegninger, fotografier eller beskrivelser, skriver Hans Jacob Hansteen i en kommentar til Arkitektur Ns gjenbriksnummer.

Hans Jacob Hansteen, professor emeritus i bygningsvern

>

Det var med betydelig glede jeg fikk i hende Arkitektur N nr.3-2021 som i sin helhet er viet gjenbruk og dokumenterer at dette er viktig virksomhet også for større arkitektkontorer. Mens arbeidet med gammel bebyggelse og eldre bygninger for seksti år siden var noe nesten bare sære enkeltpersoner (som undertegnete …) syslet med.

Det er også interessante prosjekter Arkitektur N har trukket frem og som samlet illustrerer stor bredde i fagområdet, fra behandlingen av enkle førindustrielle landsens hus til forholdsvis store, moderne bygninger i by.

Det er imidlertid et betydelig skår i denne gleden: Vi får nesten uten unntak ikke vite hvordan bygningen eller bebyggelsen så ut før istandsettingen begynte hverken i tegninger, fotografier eller beskrivelser. Den kunnskapen er helt nødvendig for å kunne vurdere de inngrepene istandsettingen medfører. I særdeleshet gjelder dette i perspektivene for bygningsvern, men også for ren gjenbruk av materielle ressurser.

Illustrasjon av situasjonen før endring er kurant å finne frem. Alle endringsprosjektene har jo et tegningsgrunnlag som viser hva som skal endres.

Hans Jacob Hansteen, professor emeritus i bygningsvern

>
>
>