31. juli 2023
Arkitektur
Gjenbruk i den danske paviljongen

Arkitekt Søren Pihlmann skal kuratere den danske paviljongen under Venezia-biennalen i 2025.

Søren Pihlmanns bidrag under Venezia-biennalen i 2025 skal etter planen være en sanselig totalintallasjon, hvor den danske paviljongen skal danne rammen rundt formidlingen av en ny, sirkulær arkitekturpraksis.

Foto: Lasse Dearman

Kan vi bygge videre på verden uten å bygge nytt? Det er spørsmålet den danske paviljongen i Venezia vil prøve å svare på under arkitekturbiennalen i 2025. Og den som skal forsøke å besvare det, er arkitekt Søren Pihlmann. 

Bedømmelsesutvalget for det danske bidraget har ønsket å rette søkelyset på omstillingen til et bærekraftig samfunn gjennom vedlikehold og gjenbruk av den eksisterende bygningsmasse og kulturarv, heter det i en pressemelding fra Dansk Arkitektur Center. 

– Vi river og bygger mer nytt enn vi arbeider videre med det vi allerede har, og vi gjør det på måter som skader både våre, og særlig kommende, generasjoners eksistensgrunnlag. Er de harde realiteter egentlig virkelig gått opp for oss, spør Pihlmann. 

Han vil skape en sanselig totalintallasjon, hvor den danske paviljongen skal danne rammen rundt formidlingen av en ny, sirkulær arkitekturpraksis, som fokuserer på bruk av materialer og bygningskomponenter som allerede finnes i bygningen og på stedet.

Av Redaksjonen