10. april 2024
Arkitektur
PBE kritisk til teater på Tullinløkka

Oslo-etaten frykter at et foreslått teaterbygg under bakken truer både omkringliggende kulturminner og bylivet på plassen.

Slik så Rodeo arkitekter for seg inngangspartiet til et nytt teater på Tullinløkka i Oslo i et utkast fra 2022. Til høyre ser du det gamle Nasjonalgalleriet.

Illustrasjon: Rodeo arkitekter/Statsbygg

I flere tiår har det vært snakket om å bygge noe nytt, enten det er museumsutvidelse eller teaterscene, mellom Nasjonalgalleriet og Historisk museum på Tullinløkka i Oslo.

I 2022 lanserte daværende kulturminister Anette Trettebergstuen ideen om å bygge en ny scene for Nationaltheatret under bakken, i tilknytning til Nasjonalgalleriet. 

Statsbygg fikk jobben med å undersøke mulighetene. Nå er PBE kritisk til planene, skriver Aftenposten

I et notat lister etaten opp en rekke innvendinger som gjør at de mener forslaget er i strid med kommuneplanen. Et av de viktigste handler om vern av nasjonale kulturminner.

Byantikvaren er svært kritisk til at plassen mellom Nasjonalgalleriet og Historisk museum skal bygges igjen. 

Et nasjonalteater bør være tilgjengelig og synlig for hele byen – ikke gjemt under bakken, mener PBE.

– Vi tar tilbakemeldingen fra PBE til etterretning, men ser fortsatt med optimisme på at man vil kunne finne gode løsninger, sier teatersjef Kristian Seltun til avisen.

Kulturminister Lubna Jaffery (Ap) er heller ikke bekymret over kritikken fra PBE.

Av Torgeir Holljen Thon