19. januar 2024
Arkitektur
Reviderer Byggeforskrift for Longyearbyen

Ny byggeforskrift vil innføre nye krav til klimagassregnskap for større byggeprosjekter på Svalbard.

Prosjektgruppen Longyearbyen. Foto.

Deler av prosjektgruppa som reviderer byggeforskriften for Longyearbyen i 2024. Fra venstre: Anne Vera Skrivarhaug, Aina Iden Tveit, Rasmus Bøckmann, Marit Langen, Tom Schaug, Lillian Risvaag og Jostein Børve Hernes.

Foto: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

Den som vil bygge i Longyearbyen på Svalbard, må forholde seg til lokale den byggeforskriften, ikke plan- og bygningslovgivingen som i landet øvrig. Den nåværende Byggeforskriften for Longyearbyen er fra 2016 og hjemlet i Svalbardloven.

Nå blir forskriften revidert av Longyearbyen lokalstyre med bistand fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Hovedmålet med revisjonen er å oppdatere forskriften til standarden i «den vanlige» byggteknisk forskrift (TEK17), men med lokale tilpasninger og tilleggskrav, skriver DiBK i en pressemelding.

Klimaendringene gir Svalbard andre utfordringer for overhåndshåndtering enn på fastlandet, særlig på grunn av økt smelting av permafrost og snø. Hvordan overvann skal håndteres er blant kravene lokalstyret foreslår å endre i revisjonen, heter det videre.

Den nye byggeforskriften vil også innføre nye krav til klimagassregnskap for større byggeprosjekter. 

Etter planen skal den nye forskriften sendes på høring til våren og fastsettes i løpet av året.

Av Redaksjonen