27. juni 2024
Arkitektur
SINTEF med råd for utforming av grunnskoler

Rådene skal sikre at skoleanlegg planlegges og bygges til beste for lokalmiljøet, mener forskningsinstituttet. 

Sintef_skoler

Utearealer på tak med atkomst inn til naturfagsrom, auditorium og torg på Ruseløkka skole. Området kan brukes til både rekreasjon og undervisning. Arkitekt: Arkitektkontoret GASA.

Foto: Eli Haugen Sandnes

– Ved plassering av skoler bør kommunen prioritere sentrumsutvikling. De bør undersøke hva skolen og tilhørende anlegg som flerbrukshall og svømmehall kan tilføre et sted, og hvordan det kan skapes sambruk med andre offentlige og private funksjoner i tettsteds- og byutvikling, sier arkitekt og seniorrådgiver Luise Schlunk i SINTEF i en pressemelding

– Man bør også legge til rette for trygge gang- og sykkelforbindelser for elevene, fortsetter hun.

SINTEF har nå publisert to nye anvisninger. Byggforskserien 342.205 Grunnskoler. Planlegging og utforming beskriver overordnede hensyn ved planlegging og utforming av grunnskoler, 1.–10. klasse.

Anvisningen omhandler blant annet stedsutvikling, identitet og sambruk, planlegging og programmering, plassering på tomt, trafikksikkerhet og parkering, samt materialer og innredning.

Byggforskserien 342.207 Grunnskoler. Funksjoner og arealer beskriver ulike arealer i grunnskolen og hvordan de kan plasseres i forhold til hverandre, blant annet:

– Fellesarealer og spesialutstyrte læringsarealer, som er den mest offentlige sonen. Arealene kan også brukes av lokalsamfunnet og brukere utenfra.

– Det generelle læringsarealet (elevenes hjemmeområde), som er en mindre offentlig sone og består av klasserom, grupperom, torg og garderober.

– Administrasjon og lærerarbeidsplasser

– I tidlig fase av prosjektet er det viktig å bli enige om samspillet mellom skolens ulike arealer og hvilke funksjoner som bør plasseres nær hverandre og atskilt fra hverandre. Det er ikke mulig å oppnå nærhet mellom alle funksjoner, og man må bestemme hva som er viktigst i hvert enkelt prosjekt, sier Schlunk.

Anvisningene er utarbeidet i samarbeid med Lise Larstuvold (Arkitektkontoret GASA), Lise Rystad (NSW Arkitektur) og Leif Daniel Houck (Spinn Arkitekter).

Av Redaksjonen