21. mai 2024
Arkitektur
Verner sjøboder

Riksantikvaren freder tolv sjøboder og naustområde i Bergen. 

Tolv bergenske sjøboder vernes nå i sin helhet. Det eldste bygget er fra ca. 1672. 

Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Fire grupper av sjøboder og naust i Sandviken i Bergen vernes av Riksantikvaren. Husene er bygde mellom ca. 1672 og 1892. 

– I Bergen kommer du tett på den historiske kystkulturen. Sjøbodene og kystkulturen er fremdeles en viktig del av bybildet og byutviklingen og Bergen har alltid vært gode på å ta kulturarven med seg inn i fremdtiden, sier riksantikvar Hanna Geiran i en pressemelding. 

Sjøbodene var flerbrukshus før dette var et begrep, mener Geiran. De ble brukt som pakkhus for handelsvarer, som korn og salt, men har også blitt brukt til framstilling av tørrfisk, klippfisk, tran og rogn.

– Her har seilmakere, bøkkere og blokkmakere hold til og noen av bygningene har vært brukt som naust, til oppbevaring av båter og annet utstyr, seier Geiran. 

Sandviksbodene som nå fredes ble midlertidig fredet Hordaland fylkeskommune tilbake i 1992. Siden har byggene gjennomgått vedlikehold og restaurering. Byggene er både privat og kommunalt eid.

Av Redaksjonen