23. februar 2023
Arkitektur
Vil ha høyhus på Oslo S

Det 36 etasjer høye landemerket skal stå ferdig i 2029, dersom Bane Nor Eiendom får det som de vil.

Nordisk lys sett fra Christian Frederiks plass. Prosjektet er tegnet av Reiulf Ramstad arkitekter i samarbeid med CF Møller Architects.

Foto: Reiulf Ramstad Arkitekter/CFM (Illustrasjon)

Bane Nor Eiendom vil bygge et 36 etasjers høyhus på Oslo S, som de ønsker skal bli et nytt landemerke i hovedstaden. Prosjektet er tegnet av Reiulf Ramstad arkitekter i samarbeid med CF Møller Architects og blir kalt Nordisk lys.

– Vi ser for oss at Nordisk lys kan romme både kontorer, hotell og restauranter med en av Oslos flotteste utsikter. I dette bygget kan mellom to og tre tusen mennesker jobbe midt i smørøyet av Oslo og reise miljøvennlig til jobb, sier prosjektlederne Ellen Haug og Rune Breivik i en pressemelding.

På toppen av bygget vil etasjene bli gradvis mindre og ha serveringssteder og utsiktsterrasser tilgjengelig for alle som vil se Oslo ovenfra. De to nederste etasjene skal ha stasjonsfunksjoner, som i dag.

Stasjonshallen skal få et arkitektonisk løft med nytt tak med treverk og overlys og møte Østbanehallen i et stort, åpent rom der gjemte, historiske fasader blir en del av rommet. Mot nord planlegger Bane Nor Eiendom ny stasjonsinngang på gateplan som skal bidra til mer byliv i Schweigaards gate.

Mot sør vil de lage ny inngang fra Christian Frederiks plass. Under stasjonen og Nordisk lys legger Bane Nor Eiendom til rette for fremtidig utvidelse av ny jernbanetunnel under Oslo. Med denne tunnelen blir det mulig å kjøre dobbelt så mange tog gjennom Oslo.

Bane Nor Eiendom håper å få godkjent planene sine av Oslo kommune og sette i gang bygging i 2025. Da kan Nye Oslo S og Nordisk lys være ferdig i 2029.

Av Redaksjonen