09. januar 2024
Bransje
Arkitektbedriftene flytter

Arkitektbedriftene har skrevet avtale om leie av nye kontorer fra høsten 2024.

Munchsgt. 5b er i disse dager under total rehabilitering til et ni etasjers kontorbygg. Arkitekter for ombyggingen er MAD arkitekter og Sane interiørarkitekter.

Illustrasjon: Mad/Sane

Arkitektbedriftene i Norge flytter fra kontorene i sjuende etasje i Essendropsgt. 3 på Majorstuen til Munchs gt. 5b mellom St. Olavs plass og det nye regjeringskvartalet.

– Arkitektbedriftene har hatt tilhold i Essendropsgate i mange år. Vi ønsker oss nå kontorer som i større grad er tilpasset våre arbeidsoppgaver og behov slik de er i dag. Vi går fra en konvensjonell cellekontorløsning til åpent landskap med ulike arbeidssoner for møter, samarbeid, webinarer osv. Ikke minst vil vi få kontorer som kommer tettere på byen og våre medlemsbedrifter. Vi legger til rette for at dette også kan bli en nyttig møteplass for medlemmene våre, sier administrerende direktør Steinar Skjerdingstad i en pressemelding.

– Vi tror de nye lokalene også i større grad vil speile den bransjen vi er en del av, og at kontorene vil bli et flott eksempel på bærekraftig omskaping av gamle industriarealer til kontorformål, sier Skjerdingstad.

Bygget vil bli Breeam in-use sertifisert med målsetning Excellent.

Munchsgt. 5b ble oppført som trykkeri og konvoluttfabrikk på 30-tallet, og har fått kallenavnet «Litografen». Arkitekt for bygget var Knut Knutsen, som har vært en av de mest betydningsfulle og produktive modernistene i norsk arkitekturhistorie.

Bygget er i disse dager under total rehabilitering til et ni etasjers kontorbygg. Arkitekter for ombyggingen er MAD arkitekter og Sane interiørarkitekter. Arkitektbedriftene vil overta annen etasje i september 2024. Etasjen er også delvis en høy første etasje og vil være lett tilgjengelig fra gateplan. Det vil bli lobby og personalrestaurant i første etasje, samt en kaffebar som vil være åpen både for leietakere og andre i nærområdet.

Av Redaksjonen