14. juni 2024
Bransje
Direktoratsjef med nytt åremal

Per-Arne Horne fortsetter som direktør for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). 

Foto: Ilja Hendel

Direktør i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Per-Arne Horne fikk fredag 14. juli forlenget sitt åremål av Kongen i statsråd. Horne får seks nye år i stillingen. 

DiBK er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet og jobber med å sikre, miljøvennlige og tilgjengelige boliger og bygg, og at krav til bygg blir fulgt. 

– Vi skal være en sterk bidragsyter til at sektoren kan levere på sine målsettinger innen klima og energi. Samtidig er jeg smertelig klar over at byggenæringen står i flere store utfordringer. Her kan regelverksutvikling, effektivisering og digitalisering være en del av løsningen. De siste årene har vi jobbet frem gode prosjekter som jeg er takknemlig for at jeg nå får muligheten til å følge videre, sier Per-Arne Horne i en pressemelding. 

Da Horne tiltrådte som direktør i DiBK for seks år siden, kom han fra Oslo kommune. Der hadde han hatt ulike lederstillinger i Plan- og bygningsetaten. 

– Jeg er opptatt av hvordan vi kan hjelpe kommunene til å bruke sine ressurser innenfor byggesak enda bedre. Gjennom digitalisering og nye verktøy kan kommunene bli mer effektive og bruke ressursene sine slik at vi bygger med enda bedre kvalitet, sier Horne.

Av Torbjørn Tumyr Nilsen