09. januar 2023
Bransje
Ledigheten øker

Antallet ledige arkitekter økte fra 156 i november til 168 i desember.

Illustrasjonsbilde av et kontorlokale med tomme stoler rundt et bord.

En undersøkelse gjennomført av Norske arkitekters landsforbund i november viste at nesten én av fem av forbundets medlemmer forventet å måtte permittere ansatte de neste to månedene.

Foto: Pexels/Pixabay

Arbeidsledigheten blant arkitekter økte fra november til desember. Det melder Arkitektenes fagforbund (Afag), basert på tall fra Nav.

Det totale antallet ledige arkitekter har økt fra 146 i november til 168 i desember. Fra november til desember har antallet helt ledige arkitekter økt til 99, mens delvis ledige har økt til 69. I samme tidsrom har antallet helt ledige landskapsarkitekter økt til ni, mens fire er registrert som delvis ledige, like mange som i november. Ledighetstallene har også økt blant designere og planleggere.

Tallene for desember 2022 viser en økning i ledighet sammenlignet med tall fra samme tid i 2021. I desember 2021 var det totalt 154 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 168 i desember 2022.

En undersøkelse gjennomført av Norske arkitekters landsforbund i november viste at nesten én av fem av forbundets medlemmer forventet å måtte permittere ansatte de neste to månedene.

Av Redaksjonen