22. januar 2024
Bransje
Lover boligsatsning

Oslo kommune lover mer satsing på å få i gang boligbyggingen. 

James Stove Lorentzen (H) er byråd for byutvikling i Oslo. 

Foto: Torgeir Holljen Thon

Kommunes boligtall for 2023 viser at det er en viss aktivitet i boligbyggemarkedet. Dette til tross for vanskelige tider.

Byrådet velger nå likevel å gå ut med en pressemelding hvor de forsikrer om at de er opptatt av å holde boligbyggingen i gang. Her påpeker det blant annet at Oslo bystyre har vedtatt reguleringsplaner for 1964 boligenheter i 2023. Dette er 855 flere boligenheter enn året før.

– Da vi overtok i oktober, lå det flere reguleringsplaner for bolig nesten klare. Vi prioriterer å få disse sakene igjennom i bystyret, slik at tallet for regulerte boliger holdes oppe, sier byråd for byutvikling James Stove Lorentzen (H), i pressemeldingen.

– Byrådets mål er at kommunen skal vedta 3000 regulerte boligenheter pr år, slik legger vi til rette for en god boligforsyning, fortsetter han.

Byrådet mener videre at fortgang i bygging av flere boliger er det viktigste tiltaket for å dempe prisveksten og sikre at flere kan eie egen bolig.

– Jeg er glad for at vi ser en viss aktivitet i markedet selv om det er vanskelige tider for mange. Det at så mange søkte om igangsettingstillatelse gir god grunn til optimisme, sier Stove Lorentzen.

Også Siri Gauthun Kielland, etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten i Oslo er fornøyd med tall og tempo.

– Jeg er godt fornøyd med at forbedringsarbeidet Plan- og bygningsetaten nå gjennomfører bidrar til økt boligbygging i Oslo. Nå blir det opp til bransjen å få satt spaden i jorden, slik at Oslo får bygget alle boligene som det er gitt tillatelse til, sier etatsdirektøren i samme pressemelding. 

Av Redaksjonen