18. april 2023
Bransje
Mener utbyggerne «pusher grensene»

PBE har tatt grep for å få ned saksbehandlingstiden, bedyrer etatsdirektør Siri Kielland i nytt intervju. Samtidig retter hun kritikk mot utbyggerne.

Direktør for Plan- og bygningsetaten i Oslo, Siri G. Kielland, avbildet på Hausmanns bru, med DN Media Group-bygget i bakgrunnen til høyre, og Oslo Plaza lenger bak til venstre. Foto.

Etter lenger tids sykefravær er PBE-direktør Siri G. Kielland tilbake på jobb. 

Foto: Tom A. Kolstad

I et intervju med Aftenposten forteller direktør for Plan- og bygningsetaten i Oslo, Siri Kielland, om grepene etaten har tatt etter mye kritikk mot deres saksbehandlingstid. 

Ett av dem er at saksbehandlerne nå har begynt å ringe i stedet for å skrive brev, når det er små mangler i søknadene.

I arbeidet med private reguleringsplaner har også den lange behandlingstiden blitt kritisert. Her retter Kielland kritikk mot utbyggerne, som ifølge statistikken bruker 64 prosent av tiden, mot PBEs 19 prosent.

– Vi opplever ofte at de utfordrer de overordnede føringene for detaljplanene. For dem er det økonomi i å strekke strikken noen etasjer høyere, sier hun til avisen, og ber utbyggerne slutte å «pushe grensene».

Hun skulle også ønske utbyggerne turte å bygge litt annerledes, med henvisning til det store engasjementet rundt arkitektur og byutvikling i forbindelse med Arkitekturopprøret.

– Jeg ønsker langt større variasjon i både fasadeuttrykk, materialbruk og farger. Vi bygger store områder som blir veldig like. Variasjon appellerer til oss mennesker. I utgangspunktet lager PBE planer med rom for variasjon. Men utbyggerne velger det som er kjent. Og som de vet blir solgt, sier etatsdirektøren.

Av Redaksjonen