18. januar 2023
Bransje
Tilbake til Høyesterett

Rune Breili anker korrupsjonsdommen fra Agder lagmannsrett.

Rune Breili fremfor Høyesterett. Foto.

Arkitekt Rune Breili etter forrige rettsrunde i Høyesterett i 2022. Nå vil han tilbake dit.

Foto: Torgeir Holljen Thon

Tidligere i januar ble arkitekt Rune Breili dømt til ni måneders fengsel for grov korrupsjon i den såkalte Tjøme-saken. Nå anker han saken til Høyesterett.

Han anker dommen i sin helhet: lovanvendelsen, saksbehandlingen og straffeutmålingen, forteller hans forsvarer Thomas Skjelbred i Advokatfirmaet Elden til Dagens Næringsliv.

– Breili mener Agder lagmannsretts avgjørelse etterlater et fortsatt behov for å avklare hvor grensene for straffbar korrupsjon går. Det er vilkåret «i anledning stilling» som krever en presisering fra Høyesterett, sier Skjelbred til avisen.

Tjøme-saken har allerede vært gjennom en rekke rettsrunder: Først ble Breili og tidligere byggesakssjefen Harald Svendsen (som nå også anker saken til Høyesterett) dømt i tingretten i 2021, før de ble frifunnet i lagmannsretten. Denne dommen ble imidlertid opphevet av Høyesterett i 2022, slik at saken igjen måtte opp for lagmannsretten. Her ble de altså dømt til henholdsvis ni og 11 måneders fengsel.

Stridens kjerne er hvorvidt arkitekttjenester Breili har utført for Svendsen skal regnes som korrupsjon, eller om det handler om en vennetjeneste, som de begge hevder.

Av Redaksjonen