12. desember 2022
Bransje
Vil innføre krav om kjønnsbalanse

Regjeringen foreslår at begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent i styrene i norske selskaper.

Bilde av kulturminister Anette Trettebergstuen og næringsminister Vestre

Anette Trettebergstuen (t.v) og Jan Christian Vestre.

Foto: NFD

Kravene skal sikre bedre kjønnsbalanse i selskapenes ledelse og at næringslivet bruker den samlede kompetansen i samfunnet, heter det i en pressemelding fra Regjeringen.

– I dag er bare to av ti styremedlemmer i private selskaper kvinner. Syv av ti aksjeselskaper har kun menn i styret. Dette er ikke i tråd med tiden vi lever i, og det er ikke i tråd med forventningene samfunnet har for lik vurdering av evner og kompetanse i befolkningen. Jeg er opptatt av verdiskaping, både for næringslivet og samfunnet som helhet. Næringslivet er ikke flinke nok til å bruke kompetansen til begge kjønn. Tiden er inne for å få en endring på dette nå, sier næringsminister Jan Christian Vestre i meldingen.

– For 20 år siden hadde vi 15 prosent kvinnelige styremedlemmer i aksjeselskapene, nå er det 20 prosent. Det har altså tatt hele 20 år å øke 5 prosentpoeng. Fortsetter vi i dette tempoet, kommer vi aldri i mål. Derfor trengs det mer innsats og bedre kultur for likestilling og mangfold, sier Vestre.

Regjeringens forslag til krav omfatter større aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, samvirkeforetak, stiftelser og boligbyggelag og krever at hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent av medlemmene i styret. De nye kravene skal kombineres med en frivillig sertifiseringsordning for mangfoldsledelse.

Forlaget vil dog ikke gjelde de minste bedriftene og inneholder kriterier for hvilke selskaper som skal omfattes av lovkravene. Driftsinntekter og finansinntekter eller antall årsverk brukes for å vurdere selskapenes størrelse. Forslaget vil gjelde mellom 10.000 og 25.000 aksjeselskaper. Det utgjør cirka 3-7 prosent av aksjeselskapene.

-Det er viktig at tiltakene vi foreslår er treffende og ikke mer omfattende enn nødvendig. Vi har fått tilbakemelding om at forslaget ikke bør omfatte de små selskapene. Det har vi lyttet til. Vi inviterer nå til en åpen høring og det er mulig å foreslå både lavere og høyere terskler enn det regjeringen presenterer, sier Vestre.

– Vi skal føre en offensiv likestillingspolitikk, blant annet fordi altfor få kvinner er representert i maktstrukturene i samfunnet. Forslagene til tiltak som vi sender på høring nå, skal bidra til et mer likestilt arbeids- og næringsliv. Det tjener vi alle på, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i samme melding.

Av