20. juni 2023
Byutvikling
– Et fryktelig dårlig kjøp

Kommunen selger den tidligere militærleiren Skar i Maridalen.

Skar leir

Skar leir ligger innerst i Maridalen i Oslo.

Foto: Jonas Holter Heggdal

Oslo kommune kjøpte Skar leir av Forsvarsbygg i 2007, med mål om å utvikle eiendommen. Det skulle vise seg å være en dårlig idé.

– Jeg har nå bedt om at Skar leir skal selges. Det er strenge restriksjoner knyttet til bruk av leieren og vi har kommer frem til kommunen ikke har bruk for den. Da er det bedre at noen andre kan overta og utvikle Skar videre, sier byråd for byutvikling Arild Hermstad.

Kommunen kjøpte Skar leir av Forsvarsbygg i 2007. Det viste seg raskt at kommunen ikke kunne bruke området slik de ønsket fordi leiren ligger i nedbørsfeltet til Maridalsvannet som er kommunens drikkevannskilde. Det er veldig strenge utslippsbegrensninger rundt Maridalsvannet, blant annet en streng grense for hvor mange personer som kan oppholde seg i leiren til enhver tid.

– Dette var rett og slett et fryktelig dårlig kjøp fra det tidligere bystyret. I det nye prosjektet med ledige bygg-porteføljen har vi startet med å selge unna bygg kommunen ikke har bruk for slik at vi kan bruke pengene til å investere i de byggene vi ønsker å beholde. Pengene vi sparer på vedlikehold og det vi eventuelt tjener på salg av Skar kommer veldig godt med til andre bygg kommunen trenger og som også må rehabiliteres, sier Hermstad.

Skogen vil forbli i kommunens eie, mens leirområdet vil fradeles og legges ut for salg. Varmestuen ved inngangen til leiren som er utleid til DNT vil fortsatt bli liggende på kommunens areal som ikke foreslås solgt.

Av Redaksjonen