09. mars 2023
Byutvikling
Hav skal ha lyttet til innspill

Hav Eiendom kommer med nytt forslag til omstridt Bjørvika-tomt. – Hav Eiendom lytter til innspill, hevdes det i en pressemelding. 

Illustrasjon Sadelmakerbryggen Oslo

Slik ser Hav Eiendom siste forsøk til planforslag for tomten mellom Børsbygningen og kaikanten ut. Nå har også tomten fått navn. Den skal hete Sadelmakerbryggen.

Foto: HAV/Grape (illustrasjon)

Mellom Oslo Børs og kaikanten mot Bjørvika ligger tomten som nå har fått navnet Sadelmakerbryggen. Her har det de siste årene blitt lagt frem ulike planer for bebyggelse. Mest oppsikt vekket det kanskje da skipsreder Fred Olsen, med kontorer på nabotomten, i 2021 gikk sammen med Snøhetta om å foreslå kun park på tomten. 

Forslaget vekket debatt, men Hav Eiendom hadde ifølge Aftenposten «minimal sans for innspillet». Det har likevel ikke hindret selskapet å tenke nytt rundt tomten. I en pressemelding sendt ut torsdag presenteres nye illustrasjoner og planer for eiendommen - også kalt A5 i Bjørvikas tomtespråk.

Etter først å ha kommet med ett forslag, har de nå blant annet lyttet til innspill fra Plan- og bygningsetaten i Oslo (PBE) og Byantikvaren, som kom høsten 2022, forklares det. 

– Med innspillene fra PBE har planene for utviklingen av A5 blitt enda bedre. Nå ser vi frem til å komme videre i prosessen, og til å ta fatt på arbeidet med å forvandle denne kjedelige parkeringsplassen til en skikkelig perle, sier Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom, i pressemeldingen. 

Det er Grape Architects som har jobbet ut det reviderte forslaget. Dette er nå oversendt PBE.

Det nye planinitiativet foreslår at tomten til dels benyttes til kontorbygg med «aktive førsteetasjer, serveringstilbud og butikker». Samtidig loves det at «mesteparten av tomten skal opparbeides med store felles parkarealer, hvor alle er velkommen».

Byggene på Bjørvikas vestside er i dag preget av lukkede fasader. Så langt har området ikke mye aktivitet på gateplan. En grundig prosess hvor vi har innhentet kunnskap, samt basert på tilbakemeldinger fra Oslo kommune sine egne etater, har overbevist oss om at en kombinasjon av næringsbygg med kultur, bevertning og forretning i første etasje, samt et attraktivt parkområde mellom byggene, er den beste måten å tilføre byliv også i denne del av Bjørvika, sier Kalland.

Av Redaksjonen