31. august 2023
Byutvikling
Lille Uranienborg-forslag vedtatt

Onsdag vedtok Oslo bystyre planen for det såkalte Lille Uranienborg-kvartalet, som innebærer både vern og ny bebyggelse.

Reguleringsplanen legger opp til å bygge cirka 5 000 kvadratmeter i fem til syv etasjer bakkant av Parkveien.

Foto: Reiulf Ramstad arkitekter

Et enstemmig flertall i bystyret i Oslo vedtok onsdag planen for Lille Uranienborg-kvartalet, der Byantikvaren har vært forslagsstiller. Planen tilrettelegger for både vern og utvikling av området mellom Parkveien, Hegdehaugsveien, Oscars gate og Uranienborgveien i Oslo.

Reguleringsplanen legger opp til å bygge cirka 5 000 kvadratmeter i fem til syv etasjer bakkant av Parkveien. Her vil det komme ca. 45 boliger.

– Vi opplever dette som et godt og stedstilpasset prosjekt der bevaringsaspektet er godt ivaretatt, og synes det har vært en god dialog rundt utviklingsmulighetene med Parkveien Utvikling, sier Ellen Hole, byantikvar i Oslo, i en pressemelding.

Hensikten med planforslaget er å ivareta de høye kulturminnene i planområdet og samtidig tilrettelegge for en kombinasjon av vern og tilpasset utvikling gjennom en helhetlig plan for kvartalet.

– Vi gleder oss til å komme i gang med «Bakgårdsslottet» som blir en oase midt i byen. Her vil vi bygge arkitektur av høy kvalitet som spiller på lag med de historiske byggene, sier Maren Bjerkeng, direktør byutvikling og arkitektur i Aspelin Ramm, som har vært med på å utforme forslaget, i pressemeldingen.

Store deler av planområdet foreslås regulert til hensynssone bevaring. Den foreslåtte forbindelsen fra Parkveien til Uranienborgveien bidrar til å gjøre kvartalets bakgårdsmiljø med kulturverdier mer allment tilgjengelig.

Planforslaget legger også til rette for en reduksjon i antall parkeringsplasser for bil og følger på den måten opp målet om redusert bilbruk og økt sykkelbruk. Planforslaget sikrer også en bedre overvannshåndtering enn i dag, vern av eksisterende trær, og sikrer opparbeidelse av sykkelveinettet mellom Parkveien og Kirkeveien, via Uranienborgveien.

– Dette er et veldig godt eksempel på skreddersøm der partene har knadd reguleringen sammen og brynt seg på hverandre, noe som har gjort prosessen smidigere. Dette er et prosjekt vi kan lære mer av, sier Line Steine Oma (Ap) i pressemeldingen.

Av Redaksjonen