09. februar 2023
Byutvikling
Vil lage ny bydel ved messehall

Nova Spektrum vil gjøre området rundt varemessen i Lillestrøm til en moderne og grønn bydel.

Oversiktsillustrasjon av planforslaget til det nye området Lillestrøm NXT, utarbeidet av arkitekter og landskapsarkitekter fra A-Lab og So-La og Enkime.

«Der det i dag er en gigantisk parkeringsplass, vil det dannes en sekvens av byrom om strekker seg gjennom hele planområdet fra vest til øst», skriver A-lab i en pressemelding.

Foto: A-Lab/So-La/Enkime

Stiftelsen Nova Spektrum (tidligere Norges varemesse) vil bygge en ny, moderne og grønn bydel rundt sin arena i Lillestrøm.

I slutten av januar leverte stiftelsen et omfattende planforslag for prosjektet Lillestrøm NXT til Lillestrøm kommune. Prosjektet omfatter en kombinasjon av boliger, byscene, serveringssteder, handel og annen næringsvirksomhet.

Planforslaget for Lillestrøm NXT er utarbeidet av arkitekter og landskapsarkitekter fra A-Lab og So-La og Enkime.

«Der det i dag er en gigantisk parkeringsplass, vil det dannes en sekvens av byrom om strekker seg gjennom hele planområdet fra vest til øst» skriver A-lab i en pressemelding.

Med en grundig estetisk redegjørelse har arkitektene gått inn i hvert enkelt område i planen for å sikre arkitektonisk kvalitet, bokvalitet og byrom med variasjon og mangfold som legger til rette for ulik programmering og aktivitet, skriver A-lab videre.

«Variasjon i formspråk, detaljering, material- og fargebruk skaper gode rammer for mangfoldig byliv. Dette gir ulik karakter og variasjon innenfor et stort utbyggingsområde, ikke stereotyp variasjon for variasjonens skyld, noe som er viktig for at et så stort område skal fungere», heter det i pressemeldingen.

Av Redaksjonen