14. februar 2023
Interiør
Vil ha bedre akustikk i nye leiligheter

Multiconsult vil bekjempe ekko og etterklang i stua.

Bilde av en mann fra Multiconsult som måler akustikk i ny leilighet

Bernt Mikal Larsen i Multiconsult har målt etterklang i stua i tre moderne leiligheter.

Foto: Multiconsult

Det stilles strenge krav til akustisk demping i sengerom i helsebygninger, i fellesarealer og felles oppholdsrom i ulike bygg – men ikke i private hjem. Akustiker Bernt Mikal Larsen i Multiconsult har gjort målinger av etterklangstid (gjenklang) i tre moderne leiligheter med stuer med åpen løsning mot kjøkken. Stuene er «normalt møblerte» og målingene er sett opp mot dagens anbefalte grenser for etterklangstid.

Alle målingene lå over den anbefalte grensen på 0,5 sekunder. Med den minimalistiske innredningen moderne leiligheter har i dag er det typisk at det er færre lyddempende overflater i rommet enn tidligere.

- Av disse grunner anbefales det at private hjem og leiligheter følger de samme kravene som gjelder i offentlige bygninger, slik at akustikken oppleves tilfredsstillende, av beboere og gjester med nedsatt hørsel. Når rommene har mye gjenklang på grunn av mange akustisk harde overflater som vinduer, betonghimlinger og slette platekledde vegger, blir både kommunikasjonsforholdene vanskelige og støynivået høyt ved sosiale sammenkomster, sier Bernt Mikal Larsen i Multiconsult.

Han påpeker at det er særlig problematisk for hørselshemmede og eldre å følge med på samtaler i klangfulle rom.

– Eldre mennesker som benytter høreapparat vil ha vanskelig for å høre hva som sies når det er møter eller sammenkomster i stuer i moderne leiligheter, sier Larsen i en pressemelding.

Den typiske moderne leiligheten har parkettgulv, gipsvegger og store vinduer. For å oppnå god romakustikk i stuer, og kunne innfri anbefalingen som er gitt, er det mest nærliggende å benytte himlingen til akustisk dempende tiltak, mener Multiconsult.

Av