12. januar 2024
Konkurranser
Kirkens bymisjon valgte Atelier Oslo, So Central og IARK

Det tverrfaglige teamet vant konkurransen om rehabilitering og utvikling av Tollbugata 3 i Oslo.

Tollbugata 3

Tollbugata 3 er et verneverdig bygg (gul liste) fra 1890-årene og er regulert til bevaring.

Foto: Kirkens bymisjon

Kirkens bymisjons konkurranse om rehabilitering og utvikling av Tollbugata 3 har fått en vinner, og det er teamet bestående av Atelier Oslo, So Central og IARK, som nå skriver kontrakt med Kirkens bymisjon om oppdraget.

39 søknader kom inn og etter tre runder med intervjuer var det to team det sto mellom.

«Vi vil gjerne presisere at Kima, LÉVA Urban Design og Iark, som også kom til siste runde, også imponerte oss veldig. Disse leverte også et svært grundig arbeid, viste høy motivasjon og faglighet, og vi følte oss trygge på at disse også ville ha fungert godt i samarbeid med vår organisasjon. Som oppdragsgiver var vi altså i en særdeles heldig situasjon som hadde så gode kandidater å velge mellom», skriver Bymisjonen på sine nettsider.

Vinner av konkurransen skåret høyt på alle tildelingskriteriene: motivasjon for oppdraget, erfaring med transformasjon av sammenlignbare bygninger, erfaring med medvirkning og organisasjonsutvikling og tilbudt team og timepris.

«De tre medlemmene, som kom fra ulike firmaer, fremsto som samkjørte og kunne vise til tidligere samarbeid i referanseprosjektene. Vi fikk stor tillit til at de forstår oss som oppdragsgiver, vår identitet og vårt behov for nøkternhet. Teamet utmerket seg ved å tilpasse seg våre behov ettersom de ble bedre kjent med oss. Vi opplevde også at de hjalp oss å tydeliggjøre behovene våre, noe som gjorde oss trygge på at de vil være en god samarbeidspart i dette prosjektet», heter det i uttalelsen.

Av Redaksjonen